Matematyka

NA DZIEŃ DZISIEJSZY DOTYCZY KLAS 6

Poniżej znajdziecie karty pracy, za rozwiązanie których możecie otrzymać dodatkowe oceny.

Każdą kartę pracy można wydrukować, rozwiązać i oddać nauczycielowi.

Uwaga!

Jeśli nie masz możliwości wydrukowania karty pracy w domu, wystarczy poprosić nauczyciela o wersję papierową.


Karty archiwalne (z klasy 5)

Karta 1 (matematyka w praktyce)

Karta 2 (dodawanie i odejmowanie pisemne)

Karta 3 (mnożenie i dzielenie pisemne)

Karta 4 (mnożenie i dzielenie pisemne)

Karta 5 (mnożenie i dzielenie pisemne)

Karta 6 (dzielenie pisemne)

Karta 7 (dzielenie pisemne)

Karta 8 (wyrażenia arytmetyczne)

Karta 9 (liczby dziesiętne)

Karta 10 (dodawanie pisemne liczb dziesiętnych)

Karta 11 (odejmowanie pisemne liczb dziesiętnych)

Karta 12 (cechy podzielności przez 2, 5, 10, 100)

Karta 13 (cechy podzielności przez 3 i 9)

Karta 14 (sprowadzanie ułamków do wspólnego mianownika)

Karta 15 (porównywanie ułamków zwykłych)

Karta 16 (dodawanie ułamków zwykłych)

Karta 17 (odejmowanie ułamków zwykłych)

Karta 18 (pole trójkąta)

wysokość trójkąta (przypomnienie przed kartkówką)

Karta 19 (pole trapezu)

Karta 20 (mnożenie liczb dziesiętnych)

Karta 21 (dzielenie liczb dziesiętnych – wykreślanka)

Karta 22 (dzielenie liczb dziesiętnych – krzyżówka)

Karta 23 (wyrażenia arytmetyczne i zadania tekstowe)

Karta 24 (kąty wierzchołkowe i kąty przyległe)


Karty pracy bieżące (dla klas szóstych)

Karta 1 (dostrzeganie prawidłowości dotyczących liczb)

Karta 2 (dostrzeganie prawidłowości dotyczących liczb)

Karta 3 (mnożenie ułamków zwykłych)

Karta 4 (dzielenie ułamków zwykłych)

Karta 5 (działania na ułamkach zwykłych)

Karta 6 (działania na liczbach dziesiętnych)

Karta 7 (działania na liczbach dziesiętnych)

Karta 8 (obliczanie ułamka liczby)

Karta 9 (odczytywanie danych)

Karta 10 (działania na liczbach)

Karta 11 (działania na liczbach – c.d.)

Karta 12 (pole prostopadłościanu)

Karta 13 (zamiana jednostek objętości)

Karta 14 (korzystanie ze wzorów)

Karta 15 (prędkość, droga, czas)

Karta 16 (rozwiązywanie równań)

Trening przed sprawdzianem 1

Trening przed sprawdzianem 2

Witamy na stronie SP Wielki Komorsk © 2021
Skip to content