CZYSTY LAS

Czas trwania: cały rok szkolny
Forma prowadzonych zajęć: zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne
Adresat: uczniowie kl. I- VI Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielkim Komorsku
Cel działania:
– propagowanie wiedzy o lesie, jego mieszkańcach,
– wyrobienie nawyku właściwego zachowania się w lesie,
– poznanie różnych funkcji lasu,
– popularyzacja działań na rzecz ochrony środowiska, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego,
– kształcenie umiejętności współpracy w grupie.
Szczegółowy opis działania:
Punktem wyjścia w realizacji projektu były słowa naszego patrona Jana Pawła II „ Człowiekowi potrzebne jest piękno przyrody i dlatego też nic dziwnego, że ciągną do niej ludzie. Szukają odpoczynku. Pragną odnaleźć siebie w obcowaniu z przyrodą…”.
Tematyka leśna nie jest obca dla uczniów naszej szkoły. Corocznie uczestniczymy w różnych konkursach plastycznych, muzycznych i wiedzowych dotyczących tematyki leśnej. Owocnie współpracujemy z Nadleśnictwem Osie i Dąbrowa. Postanowiliśmy pogłębiać naszą wiedzę i przez cały rok szkolny skupić się na działaniach związanych z tematyką leśną, w które zaangażowaliśmy wszystkich uczniów naszej szkoły. Działania podzieliliśmy na dwie podstawowe kategorie:

I – Las w sztuce
II – Leśna edukacja dzieci.

Warunkiem dobrego wywiązania się z zaplanowanych działań było właściwe przygotowanie uczniów, dlatego zrealizowano wiele plenerowych wycieczek do pobliskiego lasu, wzbogacaliśmy wiedzę na ścieżce dydaktycznej w Nadleśnictwie Dąbrowa, zwiedziliśmy rezerwat Cisy Staropolskie, zdolni uczniowie samodzielnie lub w grupach przygotowywali prezentacje o lesie, a ponadto zbieraliśmy i segregowaliśmy śmieci z okolicznych lasów, zbieraliśmy makulaturę, baterie i puszki aluminiowe. Tak przygotowani mogliśmy przystąpić do pracy.
I – Las w sztuce
W ramach pierwszej kategorii kierowaliśmy się mottem naszego Patrona Jana Pawła II „ Świat bez sztuki naraża się na to, że będziemy światem zamkniętym na miłość” – wyznaczyliśmy i realizowaliśmy następujące zagadnienia:
1. Malarstwo i las:
– Uczniowie brali udział w pozaszkolnych konkursach plastycznych, w których nasi uczniowie zdobyli liczne nagrody i wyróżnienia,
-Zorganizowaliśmy szkolny konkurs plastyczny „ Las w moich oczach”, w którym każda klasa wykonywała prace plastyczne różnymi technikami – grupowo i indywidualnie. Z prac stworzyliśmy mały wernisaż, a komisja składająca się z nauczycieli, rodziców i uczniów wyłoniła najpiękniejsze prace, za które ich autorzy otrzymali nagrody.
2. Rzeźba i las:
– Zorganizowaliśmy dla uczniów spotkanie z miejscowym rzeźbiarzem, który zdradził dzieciom tajniki wykonywania rzeźb oraz pokazał narzędzia, którymi się posługuje.
– Uczniowie brali udział w pozaszkolnym konkursie rzeźbiarskim i zdobyli nagrody.
3. Muzyka i las:
– Zorganizowaliśmy Międzyszkolny Konkurs Piosenki Ekologicznej, w którym uczestniczyło 5 szkół. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni dyplomami i książkami o tematyce przyrodniczej. Konkurs ten wszystkim tak się spodobał, że postanowiliśmy go organizować co rok i w chwili obecnej ma on już rangę konkursu powiatowego.
4. Las w obiektywie:
– Podczas wycieczek uczniowie wykonali szereg ciekawych zdjęć, które były wykorzystywane podczas tematów o tematyce leśnej w klasach młodszych, a uczniowie kl. VI podjęli się zadania stworzenia wystawy fotograficznej.
5. Las w literaturze:
– Corocznie organizujemy akcję „Cała gmina czyta dzieciom”. Postanowiliśmy to wykorzystać i zaproszeni goście ( ksiądz, lekarka, policjant, pani sołtys, rodzice) czytali dzieciom książki o tematyce leśnej.
– Zorganizowaliśmy w świetlicy szkolnej wystawę książek o lesie, którą wzbogaciliśmy o pozycje książkowe zakupione za pieniądze ze zbiórki makulatury.
– Zorganizowaliśmy konkurs literacki dla uczniów kl. III – VI. Uczniowie tworzyli wiersze, które zostały zgromadzone w „ Szkolnym tomiku leśnej poezji”. Najpiękniejsze utwory zostały nagrodzone. Wszystkie wiersze zostały przekazane do szkolnej biblioteki i stanowią doskonały materiał do pracy z dziećmi.
6. Teatr i las:
– Uczniowie z kółka teatralnego przygotowali 5 przedstawień teatralnych o tematyce leśnej, które cieszyły się wielką popularnością. Dzieci z opiekunką pojechały również z przedstawieniem do przedszkoli w Nowem i Warlubiu.

II – Leśna edukacja dzieci.
Druga kategoria „ Leśna edukacja dzieci” została podzielona na następujące zadania:
1. Projekt edukacyjny:
– uczniowie kl. IV- VI zrealizowali projekt „ Walory przyrodnicze i historyczne wsi Wielki Komorsk, podczas którego powstały porfolia, zielniki, plansze edukacyjne. Zgromadzono je w bibliotece szkolnej i wykorzystywane są na zajęciach.
2. Ścieżka dydaktyczna:
– nauczycielki wspólnie z uczniami wyznaczyli ścieżkę dydaktyczno- przyrodniczą znajdującą się w pobliżu szkoły obejmującą pole, łąkę i las oraz zostały opracowane karty pracy. Podczas zajęć uczniowie opisują elementy przyrody ożywionej i nieożywionej, uczą się korzystać z różnych źródeł informacji i pracy w grupie.
3. Pogadanki z leśniczym:
– Bardzo często zapraszamy do szkoły leśniczego Nadleśnictwa Osie na pogadanki połączone z prezentacją na temat życia w lesie. Cieszą się one bardzo dużym zainteresowaniem uczniów.
4. Leśne ścieżki edukacyjne:
– Jesienią i wiosną zorganizowaliśmy wyjazdy na ścieżki edukacyjne do Nadleśnictwa Osie i Dąbrowa. Ze zdobytej tam wiedzy uczniowie przygotowali materiały edukacyjne, które zgromadzono w bibliotece szkolnej.
5. Udział w wojewódzkim konkursie ekologicznym w Lipinkach „ Las moim przyjacielem”
– W konkursie wiedzowym drużyna z kl. II zdobyła II miejsce w młodszej grupie wiekowej, a drużyna z kl. VI zajęła I miejsce. Ponadto nasi uczniowie zdobyli również nagrody w konkursach plastycznych i dlatego szkoła otrzymała nagrodę specjalną – dwudniowy pobyt w zielonej szkole w Lipinkach, a każdy uczestnik drużyny zwycięskiej – rower.
6. Akcje propagujące ochronę lasów:
– Udział w konkursie zbiórki makulatury od mieszkańców wsi
( uczniowie zebrali 22 tony makulatury i z radością oznajmili, że uratowali 374 drzewa), a ponadto zdobyliśmy I miejsce i otrzymaliśmy 2000 zł oraz „puszkojad”. Ponadto zbieraliśmy nakrętki, puszki i baterie.
– Sprzątanie okolicznych lasów i segregacja śmieci.

Podsumowanie działań

Nasze działania zakończyliśmy organizacją „Zielonego dnia” będącego podsumowaniem wszystkich zadań. W tym dniu wszyscy uczniowie i nauczyciele przybrali barwy zielone. Wręczone zostały nagrody dla zwycięzców wszystkich konkursów, zorganizowano wystawę wszystkich wytworów pracy dzieci, przygotowano przedstawienie kukiełkowe „ Zaczarowany las”. Na podsumowaniu obecni byli leśnicy, którzy wspierali nas w realizacji wszystkich działań, a dzieci odznaczyły naszych gości plakietką „Przyjaciel szkoły”.

Efekty działania:
– Wzbogacenie wiedzy o lesie i jego mieszkańcach
– Wyrobienie nawyku właściwego zachowania w lesie oraz działań na rzecz ochrony środowiska
– Liczne sukcesy w konkursach, wiara we własne możliwości
– Uwrażliwienie na piękno przyrody, zwracanie uwagi na dźwięki dochodzące z lasu, rozpoznawanie roślin i zwierząt
– Umiejętność współpracy w grupie
– Wypracowanie materiałów edukacyjnych przechowywanych w bibliotece i wykorzystywanych na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych
– Opracowanie tomiku poezji dziecięcej
– Zgromadzenie literatury o tematyce przyrodniczej do wykorzystania na lekcjach
– Poszerzenie współpracy ze środowiskiem lokalnym i rodzicami
– Zarażenie dzieci pasją leśniczych i przejawianie miłości do przyrody w życiu codziennym.

Osoby i instytucje współpracujące:
Nadleśnictwo Osie, Nadleśnictwo Dąbrowa, Rada Rodziców,

Informacje dodatkowe:
Szczegółowe opisy z realizacji działań poparte zdjęciami i wytworami pracy dzieci zgromadziliśmy w teczkach znajdujących się w szkolnej bibliotece. Na korytarzu szkolnym wisi plakat wyznaczający trasę opracowanej ścieżki dydaktycznej.

Witamy na stronie SP Wielki Komorsk © 2021
Skip to content