Z ORTOGRAFIĄ PRZEZ ROK SZKOLNY

Z ORTOGRAFIĄ PRZEZ ROK SZKOLNY

Czas trwania: cały rok szkolny
Forma prowadzonych zajęć: zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne
Osoby realizujące: Ewa Nalazek, Emilia Kaliszewska, Danuta Puwalska, Barbara Śliwa, Aleksandra Zdunek
Adresat: uczniowie kl. II – VI Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielkim Komorsku

Cel działania:
– Uświadomienie uczniom konieczności znajomości reguł ortograficznych w skomputeryzowanym świecie, wyrabianie czujności ortograficznej.
– Intelektualny rozwój uczniów poprzez wzbogacanie ich wiedzy z różnych dziedzin w powiązaniu z zasadami poprawnej pisowni. – Koształtowanie umiejętności kojarzenia, logicznego, twórczego myślenia.
– Pobudzanie wyobraźni uczniów.
– Kultywowanie polskich tradycji i ceremoniału szkoły.
– Lepsze przygotowanie do sprawdzianu kompetencji.

Cele szczegółowe:
Uczeń:
– zna podstawowe reguły ortograficzne dotyczące pisowni ó, u, rz, ż, h, ch,
– poprawnie zapisuje wyrazy ( zawierające ó, u, rz, ż, h, ch) związane z życiem codziennym i ceremoniałem szkoły,
– poprawnie zapisuje nie z różnymi częściami mowy,
– zna reguły dotyczące pisowni nazw geograficznych i przymiotników od nich utworzonych,
– zna reguły ortograficzne dotyczące pisowni nazw świąt, zabaw, zwyczajów i obrzędów oraz przymiotników utworzonych od tych wyrazów,
– poprawnie redaguje kartkę z życzeniami,
– poprawnie zapisuje dialog,

Szczegółowy opis działania:
Poprawna pisownia stanowi ogromny problem dla uczniów, którzy coraz częściej popełniają błędy w zakresie pisowni podstawowych wyrazów wchodzących w skład ich czynnego słownictwa. Coraz częściej film wypiera książkę, telefon komórkowy jest wszechobecny, uczniowie korzystają z programów komputerowych i nie muszą skupić swojej uwagi na właściwym zapisie a już w ogóle na poprawności ortograficznej. Skutkiem takiego stanu rzeczy jest coraz więcej błędów w uczniowskich tekstach i nieznajomość poprawnej pisowni wyrazów związanych z otaczającym światem. Aby poprawić istniejący stan rzeczy postanowiliśmy wdrożyć innowację pedagogiczną „ Z ortografią przez rok szkolny”, która realizowana była na zajęciach edukacji polonistycznej w kl. II i III, lekcjach języka polskiego w kl. IV- VI oraz kole polonistycznym. Na każdy miesiąc wybrano temat przewodni i zaplanowano konkretne zadania utrwalające pisownię wyrazów zgodnie z zaplanowaną tematyką. Wyrazy i wyrażenia wieszane były na gazetce w klasie, uczniowie je utrwalali i na zakończenia każdego miesiąca odbywało się dyktando ortograficzne. Uczniowie, którzy napisali dyktando bezbłędnie trafili na klasową listę „ mistrzów ortografii”. Na koniec każdego semestru uczniowie ci pisali dodatkowe dyktando w celu wyłonienia liderów w każdej klasie. Mistrzowie ortografii na apelu szkolnym otrzymali z rąk dyrektora szkoły plakietki „ Mistrza ortografii” oraz dyplomy.
W miesiącu czerwcu dla klas II i III oraz IV – VI zorganizowaliśmy konkurs o charakterze sportowo – ortograficznym pod hasłem „ Ortograficzny przewrót w przód” . Każda klasa wybrała 6 – osobową drużynę, która wykonywała po 10 zadań sportowych ( wyścigi szeregów). Podczas wyścigów uczniowie musieli również wykazać się wiedzą ortograficzną, gdyż czekały na nich krzyżówki, rebusy, uzupełniani, wyliczanki itp. Wszystkie zadania były dostosowane do wieku dzieci, a dodatkowej ocenie jury podlegał również plakat transparent wykonany przez poszczególne klasy zgodnie z wylosowanym wcześniej hasłem. Na zwycięzców czekały nagrody.

Oto szczegółowy harmonogram zadań:

1. WRZESIEŃ – POŻEGNANIE LATA
– Ortograficzny powrót do szkoły.
– Ortograficzna przechadzka po wrześniowym lesie.
– Rzućmy śmieci na pożarcie, czyli ortograficznie sprzątamy świat.
– Konkurs na najciekawsze dyktando twórcze na temat „ O późnym lecie”.

2. PAŹDZIERNIK – A U NAS JUŻ JESIEŃ
– W ortograficznym ogródku
– Praca naszych rodziców- wykonanie rejestru najpopularniejszych zawodów.
– Dary jesieni- praca plastyczna i komentarz poetycki do niej.

3. LISTOPAD – LISTOPADOWE DNI I WIECZORY
– Listopadowe święta – pisownia nazw świąt.
– Andrzejkowe wróżby – pisownia nazw zabaw, zwyczajów, obrzędów.
– Przysłowia i ortografia
– Gdy na dworze słota wyczarowujemy piękną historię – konkurs na dyktando twórcze.

4. GRUDZIEŃ – WSZYSCY LUBIMY ŚWIĘTA
– Ze świętym Mikołajem przez ortograficzne kontynenty i pejzaże.
– Redagujemy kartki z życzeniami świątecznymi.
– Bożonarodzeniowy stół pełen ortograficznych potraw.
– Świąteczna choinka pełna ortograficznych ozdób.

5. STYCZEŃ, LUTY – ZIMA I ORTOGRAFIA
– Śnieżki, lód, łyżwy, czyli ortograficznie o bezpiecznych zabawach zimowych.
– Redagujemy pozdrowienia z ferii zimowych.
– Wybór mistrza ortografii po I półroczu.

6. MARZEC, KWIECIEŃ – WIOSNA I ORTOGRAFIA
– Jaskółki, przebiśniegi i mrówki obudzone do życia, czyli o wiośnie ortograficznie.
– Ósmy marca – choć dziewczynki świętują, wszyscy ortograficznie pracują.
– Uśmiech od ucha do ucha, czyli prima aprilis pełen ortograficznych oszukaństewek – konkurs na najzabawniejsze opowiadanie. –
– Ziemia – nasza planeta – wykonanie plakatu z okazji Dnia Ziemi.

7. MAJ – ŚWIĘTO SZKOŁY I NIE TYLKO
– O patronie szkoły ortograficznie
– Redagujemy życzenia z okazji Dnia Matki.

8. CZERWIEC
– „Ortograficzny przewrót w przód” – konkurs ortograficzno – sportowy
– Wybór „mistrza ortografii”

Efekty działania:
• Dobra znajomość zasad ortografii.
• Poprawne zapisywanie tekstów z użyciem wyrazów w zakresie czynnego słownika ucznia.
• Rozwój uzdolnień i umiejętności pisarskich i artystycznych.
• Umiejętność współpracy, podejmowania decyzji, ponoszenia za nie odpowiedzialności.
• Kształtowanie osobowości, rozwijanie takich cech jak tolerancja, aktywność, poszanowanie dla polskich tradycji i ceremoniału szkoły.

Osoby i instytucje współpracujące:
Rada Rodziców

Informacje dodatkowe:
Realizacja innowacji przyniosła pożądane efekty, dlatego postanowiliśmy co roku kontynuować realizację zadań, a organizacja konkursu „ Ortograficzny przewrót w przód” wpisuje się już w tradycję naszej szkoły.

Witamy na stronie SP Wielki Komorsk © 2021
Skip to content