100 ROCZNICA URODZIN PATRONA SZKOŁY, ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

100 ROCZNICA URODZIN PATRONA SZKOŁY, ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

Jeśli miłość największa w prostocie,
a pragnienie najprostsze w tęsknocie,
więc nie dziw, że pragnął Bóg,
aby najprostsi Go przyjęli,
ci, którzy dusze mają z bieli,
a dla miłości swej nie znają słów”.

Jan Paweł II Miłość

Jan Paweł II przeszedł do wieczności 15 lat temu , ale pamięć o nim pozostaje żywa w naszych sercach, a mijający czas coraz bardziej uświadamia nam ogrom duchowego dziedzictwa Papieża Polaka, które nam zostawił.

Dla wielu z nas Jan Paweł II nadal jest przewodnikiem po ścieżkach wiary, nadziei i miłości

W tym roku 18 maja przypada setna rocznica urodzin Świętego.

Z tej okazji , chcąc dać świadectwo naszego przywiązania do Papieża Polaka i uczcić Patrona, którego nauka przyczynia się do budowania dobrych relacji i pozytywnych postaw, w październiku 2019 roku przystąpiliśmy do realizacji projektu „Dziedzictwo Jana Pawła II”.

Głównym celem projektu było pogłębianie wiedzy na temat życia i nauczania Jana Pawła II i Jego drogi do świętości, budzenie postawy szacunku wobec postaci wielkiego Papieża – Polaka oraz kultywowanie tradycji szkolnej.

W ramach projektu:

– na przełomie września i października został przeprowadzony i rozstrzygnięty konkurs różańcowy

pt.” Różaniec dla Jana Pawła II”, a piękne i pomysłowo wykonane z różnych materiałów różańce,były wyeksponowane na szkolnym holu oraz w kościele parafialnym

– w październiku odbył się Konkurs Piosenki Ekologicznej pod hasłem „Śpiewamy dla naszego Patrona”, w którym wyłoniono i nagrodzono zwycięzców w różnych kategoriach wiekowych

– także w październiku, w ramach „Dni pamięci” została wystawiona warta uczniowska przy popiersiu św. Jana Pawła II, zapalone znicze oraz złożone kwiaty

– w listopadzie najmłodsi uczniowie naszej szkoły z oddziału zerowego uczyli się hymnu szkolnego, a uczniowie klas I – III poznawali Hymn małej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II

– w grudniu zorganizowano Konkurs Kolęd i Pastorałek, podczas którego uczniowie radośnie kolędowali dla Patrona

– w styczniu odbył się Szkolny Konkurs Poezji Karola Wojtyły/Jana Pawła II, gdzie uczniowie z klas IV – VIII z uczuciem i powagą recytowali piękne wiersze Papieża, za co najlepsi z nich zostali nagrodzeni

– w lutym powstała gazetka szkolna zatytułowana „ Jestem uczniem Jana Pawła II”, na której umieszczono najbardziej znane i lubiane myśli Jana Pawła II wybrane przez uczniów z każdej klasy. Wcześniej zostały one omówione i wyjaśnione na lekcjach wychowawczych

– 2 kwietnia, o g. 21.37 w godzinę śmierci Ojca Świętego, społeczność naszej szkoły tak, jak cała Polska, w swoich domach zapaliła świecę na znak duchowej łączności z Janem Pawłem II, miłości i wdzięczności za to, że był z nami

– w maju zorganizowano konkurs plastyczny pod hasłem „Jan Paweł II – człowiek wielu pasji” oraz konkurs literacki, które ze względu na wyjątkowy czas kwarantanny zostały przeprowadzone za pośrednictwem Internetu, prace zamieszczono na stronie internetowej szkoły, a najlepsze z nich nagrodzono

– również w maju, jako bezpośrednie przygotowanie do 100 rocznicy urodzin, w oparciu o filmy, piosenki, prezentacje multimedialne i quizy, uczniowie pogłębiali wiedzę o Patronie jako wzorze i autorytecie dla wszystkich

– 12 maja dziewięciu uczniów z klas IV – VIII wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Janie Pawle II, który ze względu na wyjątkową sytuację odbywał się on – line

18 maja 2020 roku, w dniu 100 rocznicy urodzin wielkiego Polaka, świętego Jana Pawła II , ze względu na stan pandemii, nie odbędą się wszystkie zaplanowane przez nas uroczystości.

O g. 10.00 w parafialnym kościele zostanie odprawiona Msza święta bez udziału uczniów, z udziałem dyrekcji naszej szkoły, delegacji z Urzędu Gminy w Warlubiu, Rady Rodziców i niektórych nauczycieli.

Następnie na terenie szkoły zostanie posadzony pamiątkowy dąb, jako dar od całej społeczności szkolnej dla Jana Pawła II na 100 – lecie urodzin.

Podsumowanie projektu i wręczenie nagród konkursowych uczniom nastąpi na zakończenie roku szkolnego.

Witamy na stronie SP Wielki Komorsk © 2021
Skip to content