AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA

W grudniu br. uczniowie klas pierwszych wzięli udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Akademia Bezpiecznego Puchatka”. Honorowy patronat nad programem objął Komendant Główny Policji oraz wszystkie Kuratoria Oświaty. Program ten wpisuje się w szczytną inicjatywę ustawicznego wspierania i poprawiania bezpieczeństwa najmłodszych dzieci. Przeprowadzone w naszej szkole zajęcia obejmowały szeroko pojętą tematykę bezpieczeństwa i dostarczały niezbędnej wiedzy o tym, jak uniknąć zagrożeń na drodze, w szkole, w domu, w czasie zabawy i podczas korzystania z Internetu. Bogaty zestaw materiałów dydaktycznych, dostarczony przez Organizatora programu, wspierał proces dydaktyczny i pomagał uczniom zrozumieć przekazywane treści. Cykl zajęć zaproponowanych przez Akademię Puchatka zakończył się Ogólnopolskim Testem Wiedzy o Bezpieczeństwie. Był to test wykonywany indywidualnie przez każdego ucznia w wersji online. Test z klasą I „a” przeprowadziła pani Aleksandra Zdunek, a z klasą I „b” pani Barbara Śliwa. Była to doskonała okazja, by utrwalić wiadomości zdobyte w szkole w ramach programu Akademia Bezpiecznego Puchatka. Warto dodać, że do akcji włączeni zostali również rodzice pierwszoklasistów, którzy otrzymali broszury z treściami na temat bezpieczeństwa swoich dzieci. A nasi uczniowie za czynny udział w akcji oraz bardzo dobrze rozwiązany test uzyskali Certyfikat.
Cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć w programie, gdyż w pełni zgadzamy się z jego ideą mówiącą, że edukacja dzieci w zakresie bezpieczeństwa jest zadaniem długofalowym, wymagającym dużego zaangażowania i ciekawych pomysłów ze strony rodziców i nauczycieli.

Witamy na stronie SP Wielki Komorsk © 2021
Skip to content