Drodzy Rodzice/opiekunowie prawni dzieci przedszkolnych

Drodzy Rodzice/opiekunowie prawni dzieci przedszkolnych

Informuję, że rodzice pracujący  (z pierwszeństwem tych, którzy pracują w określonych gałęziach gospodarki: pracownicy systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracownicy handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19) od dn. 06.05.  mają prawo do skorzystania z zajęć opiekuńczo – wychowawczych nad dziećmi w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielkim Komorsku.
Nie ma obowiązku posyłania dziecka do przedszkola.  

Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki przez przedszkole, powinni o tym fakcie powiadomić dyrektora placówki na adres e-mail: dyrektor@spkomorsk.pl

W razie jakichkolwiek pytań, proszę również pisać na powyższy adres e-mail.

Jednocześnie informuję, że rodzice/opiekunowie prawni dzieci przedszkolnych, którzy nie poślą dzieci do przedszkola, ZACHOWAJĄ PRAWO DO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO NA DZIECI DO LAT 8 do dn. 24.05.2020 r.

Witamy na stronie SP Wielki Komorsk © 2021
Skip to content