DZIEŃ BEZ NAŁOGÓW

28.02.2014 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielkim Komorsku realizowany był program profilaktyki antytytoniowej adresowany do dzieci i młodzieży pod hasłem „Nie pal przy mnie proszę” dla klas I-III i „Znajdź właściwe rozwiązanie” dla klas IV-VI oraz Dzień Bezpiecznego Internetu.
Program ten miał na celu:
• Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia.
• Wykształcenie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie.
• Uświadomienie, że palenie jest szkodliwe dla zdrowia.
• Uwrażliwienie na szkodliwość dymu papierosowego.
• Omówienie problemu biernego palenia.
• Wykształcenie u dzieci umiejętności asertywnego reagowania wobec osób, które przy nich palą papierosy.
• Omówienie zasad bezpieczeństwa w sieci.
• Zabezpieczenia komputerów przed wirusami.
• Szanowanie prawa własności w sieci.
Założenia programu osiągane były w bardzo zabawny i atrakcyjny sposób dla dzieci. W tym dniu poprzez różnorodne formy pracy : pogadanki, pokaz multimedialny, konkursy plastyczne i literackie dzieci zdobyły wiedzę dotyczącą szkodliwości palenia papierosów oraz nabyły umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy. Przedstawiono prezentacje multimedialne związane z zagrożeniami wynikającymi z korzystania z internetu przygotowane przez uczniów klasy V na lekcji informatyki. Odbyły się również konkursy plastyczne dla wszystkich klas. Na koniec rozdano ulotki informacyjne związane z bezpieczeństwem w internecie przygotowane przez uczennice z klasy VI na lekcji techniki.

Witamy na stronie SP Wielki Komorsk © 2021
Skip to content