DZIEŃ PATRONA

W dniu 95 urodzin byłego papieża Polaka Jana Pawła II w Szkole Podstawowej w Wielkim Komorsku odbył się uroczysty dzień – święto szkoły i jej patrona.
Z tej okazji w miejscowym kościele ksiądz Jerzy Dampc odprawił mszę świętą, w czasie której dzieci ze szkolnego kółka teatralnego „Promyk” zaprezentowały przedstawienie kukiełkowe pt. „Rodzina i zdrowie”. Nawiązały w nim do nauk Jana Pawła II, który głosił, że najważniejsze w życiu są nie dobra materialne, ale rodzina i panujące w niej szczęście oraz miłość. Podczas mszy także Karol Felchner oraz Julia Wierzbowska z klasy V recytowali wiersze Karola Wojtyły, a szkolny chórek śpiewał pieśni religijne.
Następnie ulicami Wielkiego Komorska odbył się bieg pamięci JP II. Wzięli w nim udział wszyscy uczniowie szkoły, a także nauczyciele i chętni rodzice.
W tym dniu podsumowano również realizację projektów „Dzień Uprzejmości” oraz „Bezpieczny w szkole i poza nią”.

Witamy na stronie SP Wielki Komorsk © 2021
Skip to content