EWALUACJA ZEWNĘTRZNA W NASZEJ SZKOLE

ewaluacja

Ewaluacja zewnętrzna polega na zebraniu przez zespół wizytatorów obiektywnych informacji na temat jakości pracy szkoły w celu oceny, w jakim stopniu szkoła ta spełnia wymagania określone przez państwo. W naszej szkole ewaluacja zewnętrzna została przeprowadzona w lutym 2016 r. przez dwuosobowy zespół wizytatorów z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
Badania dotyczyły dwóch obszarów:
1. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
2. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

Badaniem objęto uczniów (60 – ankieta),rodziców (73 – ankieta i wywiad grupowy) i 14 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, a także obserwacje lekcji, placówki i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania szkoły.
Praca i działalność naszej placówki została oceniona bardzo wysoko.
Szczegółowe wyniki ewaluacji przedstawione są w raporcie dostępnym na platformie internetowej:
www.npseo.pl
lub klikając w poniższy link

Raport Ewaluacji Zewnętrznej

Witamy na stronie SP Wielki Komorsk © 2021
Skip to content