KONKURS „DZIŚ OSZCZĘDZAM W SKO, JUTRO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM”

W konkursie „Dziś oszczędzam w SKO, jutro w Banku Spółdzielczym   organizowanym przez SGB w Poznaniu, nasza szkoła zajęła I miejsce. Celem konkursu jest kształtowanie wśród uczniów nawyku systematycznego oszczędzania, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi, wyrabianie nawyku systematyczności i wytrwałości w gromadzeniu wkładów, popularyzacja wiedzy o działalności banków spółdzielczych. Konkurs trwał od miesiąca października do końca kwietnia. W tym roku w naszej szkole popularyzacja oszczędzania odbywała się poprzez:
– przyjmowanie wpłat na książeczki SKO,
– wyłonienie Mistrza Oszczędzania każdego miesiąca,
– udział w organizowanych szkolnych konkursach o tematyce SKO i BS
– udział w akcji „Oszczędzamy – Pomagamy”
– prowadzeniu kroniki SKO,
– zmiana wystroju gazetki SKO,
– wystawy prac
W tym roku uczniowie zaoszczędzili ponad 68 000,00 zł.
Oszczędzający uczniowie otrzymali   nagrody ufundowane przez Bank Spółdzielczy w Nowem oraz Spółdzielczą Grupę Bankową w Poznaniu.

Witamy na stronie SP Wielki Komorsk © 2021
Skip to content