MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA

20 listopada obchodzony jest w Polsce Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Data ta upamiętnia podpisanie najważniejszego dokumentu gwarantującego prawa wszystkim dzieciom – Konwencji o prawach dziecka.

Konwencja gwarantuje prawa dziecka, niezależnie od koloru skóry, wyznania, pochodzenia, czy miejsca zamieszkania. Przyjęta została przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1989 r., Polska była inicjatorem jej uchwalenia. Konwencja o Prawach Dziecka to międzynarodowa umowa opisująca  prawa każdego dziecka.

Pomimo obecnej sytuacji, jaką jest nauczanie zdalne uczniowie klas I-VIII wzięli udział w realizacji ciekawych i rozwijających zajęć uzupełniających wiedzę na temat praw najmłodszych obywateli. Na platformie Classroom poprzez prezentacje multimedialne, ciekawe bajki i zabawy online uczniowie dowiedzieli się o potrzebach, prawach i obowiązkach dzieci np. o prawie do miłości, zabawy, nauki, opieki, itd. Podsumowaniem realizacji tego ważnego dla dzieci tematu były indywidualne prace plastyczne oraz inne formy pracy twórczej związane z tematem praw dziecka. Uczeń klasy I – Maciej Macioszek zaprezentował prace plastyczną dotyczącą PRAWA DO NAUKI. Również uczennica klasy VIII – Marcelina Stachowiak wykonała prezentację multimedialną o PRAWACH DZIECKA. Wymienionym uczniom dziękujemy i gratulujemy ciekawych pomysłów. Wykonane prace zostaną nagrodzone!

Witamy na stronie SP Wielki Komorsk © 2021
Skip to content