MIĘDZYPOWIATOWY KONKURS POEZJI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ WE FRĄCY

Rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę – w tym roku już 99 – stwarza okazję do rozmyślań o naszym kraju, o jego wolności i naszym  patriotyzmie; daje także okazję do prezentacji ducha polskiego narodu, wyrażonego w poezji czy pieśni patriotycznej.

Od dziewięciu lat Szkoła Podstawowa w Kamionce, Urząd Gminy w Smętowie Granicznym oraz Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Smętowie Granicznym zapraszają dzieci, młodzież i dorosłych, by wzięli udział w Międzygminnym Konkursie Poezji i Pieśni Patriotycznej w pięknym Dworku we Frący i zaprezentowali swego polskiego ducha.

W tym roku także uczniowie SP w Wielkim Komorsku mieli taką możliwość. Reprezentacja w składzie: Zosia Bogdańska z klasy 0, Martynka Kaczmarek z klasy II  oraz Wiktoria Skowron, Joasia Lisewska i Naomi Malinowska z klasy IV – odważnie i godnie reprezentowała naszą szkolną społeczność.

W konkursie wzięło udział ok. 150 osób, które rywalizowały ze sobą w różnych kategoriach wiekowych. Uczestnicy recytowali wiersze oraz prezentowali utwory wokalne z repertuaru pieśni patriotycznych, żołnierskich, partyzanckich etc. Sala we Frący była wypełniona po brzegi publicznością, która w skupieniu wysłuchała wszystkich występów. Patronat nad wydarzeniem objął Instytut Pamięci Narodowej w Gdańsku, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz Pomorski Kurator Oświaty.

Ku naszej wielkiej radości okazało się, że spośród  t y l u   u c z e s t n i k ó w, to śpiew i recytacja właśnie  n a s z y c h   d z i e w c z y n e k  podobały się jury, na tyle, że przyznano:

w kategorii kl. III-V SP – poezja
🙂 PIERWSZE MIEJSCE –  Joannie Lisewskiej

w kategorii – soliści młodsi (7-10 lat)
🙂 PIERWSZE MIEJSCE –  Naomi Malinowskiej

oraz  🙂 WYRÓŻNIENIE –  Martynie Kaczmarek.

Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom i upominek, a laureaci- nagrody. Organizatorzy przygotowali dla wszystkich słodki poczęstunek.

Serdeczne podziękowania dla uczestniczek i pań, które je przygotowały – p. M. Danielewicz oraz p. K. Sterniczuk, a dla laureatek- NAJSZCZERSZE GRATULACJE!  🙂

 

Witamy na stronie SP Wielki Komorsk © 2021
Skip to content