Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

W związku z realizacją Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w I semestrze roku szkolnego 2016/17 nastąpiła realizacja i kontynuacja z poprzedniego roku szkolnego wszystkich założeń związanych z programem. Zadanie było współfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach realizacji Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Do biblioteki szkolnej zakupiono 339 książek. Tytuły poszczególnych pozycji były konsultowane z rodzicami, uczniami poprzez stworzenie listy „Książki, które chcę czytać”, nauczycielami i bibliotekarką.

W celu upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży zorganizowano i kontynuowano szereg projektów, zadań i akcji:

 1. Kontynuacja akcji „Cała gmina czyta dzieciom” oraz „popołudniowego czytania”.
 2. Organizowanie lekcji bibliotecznych dotyczących zapoznania z nowymi pozycjami i zachęcania do czytania.
 1. Zorganizowanie spotkania autorskiego z pisarką kociewską Panią Reginą Kotłowską z udziałem dzieci, rodziców i zaproszonych gości.              
 1. Organizacja Konkursów:
 • pięknego czytania z języka polskiego i języka angielskiego, kontynuowany podczas gminnego konkursu w Nowem,
 • na najciekawszy zeszyt ulubionych książek,
 • plakat promujący czytelnictwo, zachęcający do czytania książek.
 1. Gazetki i plakaty na korytarzach szkolnych promujące czytelnictwo.
 2. Warsztaty dla rodziców nt. „Wpływ czytelnictwa na rozwój dzieci i młodzieży”.
 3. Warsztaty dla nauczycieli nt. “Wpływ czytelnictwa na rozwój dzieci i młodzieży”.
 4. “Warto czytać, ale co?” – plan działań mających na celu zachęcać uczniów do świadomego sięgania po książki.
 5. “Akademia Pana Brzechwy” – projekt edukacyjny dla klas IV-VI.
 6. “Lekturiada” – project edukacyjny dla klas I-III.
 7. “Poznawaj świat z “ Odkrywcą” National Geographic – projekt czytelniczy kl. IV-VI.
 8. “Przygoda z książką” – project edukacyjny dla klasy VI.
 9. “Z książką za pan brat” – project edukacyjny dla klas I-VI.
 10. “Zbieranie I przedstawianie danych w tabelach I na diagramach”.
 11. Organizacja wycieczek do bibliotek w Wielkim Komorsku.
 12. Poznanie zasad funkcjonowania biblioteki miejskiej i czytelni, korzystanie z katalogu podczas wizyty w Bibliotece Miejskiej w Grudziądzu i w Świeciu.

WNIOSKI:

 1. Wszystkie zaplanowane działania zostały zrealizowane i dostarczyły wszystkim uczestnikom programu wiele radosnych przeżyć.
 2. Działania realizowane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa spowodowały wzrost liczby wypożyczeń książek, nastąpiła poprawa stanu czytelnictwa w porównaniu z latami ubiegłymi.
 3. Międzyklasowe projekty dały możliwość zaistnienia wszystkim uczniom. Zadania projektowe uatrakcyjniły prowadzone lekcje, zajęcia pozalekcyjne, pracę biblioteki, oddziałów przedszkolnych.
 4. Uczniowie rozwinęli swoje zainteresowania, poszerzyli wiedzę, umiejętności współpracy w grupie, wzbogacili swoje doświadczenia, rozwinęli spontaniczność, pomysłowość .
 5. Biblioteka szkolna wzbogaciła swoje zbiory o ładnie wyglądające, nowe pozycje oczekiwane przez młodych czytelników i zachęcające do czytania.
 6. Uczniowie chętniej biorą udział w głośnym czytaniu bajek, książek dla młodszych kolegów.
 7. Dzieci wiedzą, jak efektywnie zaplanować czas wolny, częściej sięgają po książki i czasopisma, odchodzą od gier komputerowych i telewizora.
 1. Poszerzona została współpraca ze środowiskiem lokalnym, biblioteką publiczną, rodzicami, a wspólne działanie korzystnie wpłynęło na kształtowanie postaw czytelniczych.
 2. Działania realizowane w ramach programu przyniosły pozytywne efekty, dlatego będą kontynuowane jako działania długofalowe.
Witamy na stronie SP Wielki Komorsk © 2021
Skip to content