Oddziały przedszkolne

Informuję, że w oddziałach przedszkolnych nie odbywają się zajęcia do odwołania ze względu na brak zgłoszeń chętnych rodziców.

Przypominam, że Rodzice/ opiekunowie prawni, którzy nie poślą dzieci do przedszkola, ZACHOWUJĄ PRAWO DO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO NA DZIECI DO LAT 8 DO DNIA 24.05.2020 r.

Poniżej zamieszczono link do strony ZUS:

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/zmiany-w-dodatkowym-zasilku-opiekunczym/2551095

Witamy na stronie SP Wielki Komorsk © 2021
Skip to content