Organizacja zajęć dla klas I-III od 18 stycznia 2021 r.

Od dnia 18 stycznia 2021 r. uczniowie klas I-III wracają do nauczania stacjonarnego z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego. W dalszym ciągu obowiązuje „Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników niepedagogicznych obowiązująca od 1 września 2020 roku” zamieszczona na stronie internetowej szkoły w zakładce COVID 19:  „Procedura bezpieczeństwa – szkoła”  z pominięciem punktów dotyczących klas IV-VIII.

W niewielkim stopniu zmienił się plan lekcji – o szczegółach poinformują wychowawcy.

Autobus szkolny będzie jeździł według podstawowego rozkładu jazdy – wyjazd z Krusz o godz. 7.10.

Zachęcam do zapoznania się z informacjami MEiN oraz wytycznymi MEiN, MZ i GiS znajdującym się na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/organizacja-nauki-w-szkolach-i-placowkach-po-feriach

Witamy na stronie SP Wielki Komorsk © 2021
Skip to content