PIERWSZA POMOC – „RATUJMY I UCZMY RATOWAĆ”

Nasi podopieczni tradycyjnie zostali zapoznani z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Co roku podczas lekcji wychowania fizycznego pani Karolina Wylangowska przypomina dzieciom o tych zasadach. Uczniowie ćwiczą na fantomach, które otrzymaliśmy od fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Przećwiczyliśmy w praktyce kontrolowanie czynności życiowych, układanie poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej oraz resuscytację krążeniowo-oddechową. Dzieci bardzo aktywnie i z zapałem uczestniczyły w zajęciach, chętnie udzielały odpowiedzi na zadawane pytania i angażowały się w ćwiczenia praktyczne. Zajęcia były ciekawe i wzbudziły dużo emocji.
Uratujemy komuś życie, gdy będziemy wiedzieć, jak to trzeba zrobić.

Witamy na stronie SP Wielki Komorsk © 2021
Skip to content