Pierwsze wolne elekcje…

,, A iż w tej zacnej Koronie narodu polskiego, litewskiego, ruskiego, inflanckiego i innych jest niemało dissidentes in religione (różniących się w wierze), przestrzegając na potym jakichś sedycyj i tumultów z tej przyczyny rozerwania albo niezgody religji, warowali to sobie niektórzy obywatele koronni konfederacją osobliwą, że w tej mierze in causa religionis (w sprawie religji) mają w pokoju być zachowani, którą My im obiecujemy trzymać w całe czasy wiecznemi.” (fragm.. Artykułów Henrykowskich)

Taki temat został zaprezentowany jako podsumowanie lekcji historii przez klasę szóstą. Do klasy zawitali świetni pretendenci do tronu Rzeczypospolitej. Odbyło się głosowanie, wybór nowego władcy, którego koronował prymas Polski. Szlachta nie zapomniała o tym, aby Henryk Walezy – pierwszy władca elekcyjny (1573 r.), podpisał Artykuły Henrykowskie oraz Pacta Conventa… Zebrani podczas prezentacji tego tematu przypomnieli sobie i innym na czym polegała wolna elekcja w XVI w.

Wszystkim uczniom klasy VI, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia tej lekcji, dziękuję!

E.W.

Witamy na stronie SP Wielki Komorsk © 2021
Skip to content