Powiatowy Konkurs Piosenki Ekologicznej „Przyroda w piosence” – XV edycja

9 października 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielkim Komorsku odbył się Powiatowy Konkurs Piosenki Ekologicznej ,,Przyroda w piosence” XV edycja. Wzięło w nim udział ponad 150 uczniów z 9 szkół podstawowych i przedszkoli z Lniana, Laskowic, Krąplewic, Jeżewa, Świecia, Nowego, Warlubia, Lipinek i Wielkiego Komorska. Konkurs odbył się pod patronatem Wójta Gminy Warlubie, a sponsorami byli: WFOŚiGW w Toruniu, Starostwo Powiatowe w Świeciu, Firma Jagr z Warlubia, Nadleśnictwo Osie, Urząd Gminy Warlubie oraz p. Dominika Malinowska. Zmagania uczestników oceniała komisja w składzie:p. Kamila Bonk – Pawlicka z nadleśnictwa Osie, p. Grażyna Wacławek z gminnej biblioteki w Wielkim Komorsku, p. Dominika Michalak z Urzędu Gminy w Warlubiu oraz p. Izabela Miszewska – z GOKSiR w Górnej Grupie. Jury oceniało uczestników w 4 kategoriach wiekowych: przedszkola, kl. I-III, kl. IV-VI oraz VII – VIII. Każda grupa wiekowa podzielona została na solistów i zespoły. Podczas oceny komisja brała pod uwagę dobór repertuaru, walory głosowe, muzykalność, dykcję oraz ogólne wrażenie artystyczne.

16 października nastąpiło uroczyste wręczenie nagród. Data jest nieprzypadkowa, albowiem tego dnia nasza szkoła obchodziła 16 rocznicę nadania szkole imienia Jana Pawła II. Jak dobrze wiemy nasz Patron uwielbiał obcować z przyrodą, kochał wszystkie dzieci, dlatego w Dniu Papieskim w darze Świętemu Janowi Pawłowi II dzieci śpiewały piosenki o pięknie przyrody,
o konieczności dbania o środowisko, które jest tak bardzo zagrożone.

Swoją obecnością podczas uroczystego wręczenia nagród zaszczycili nas: p. Józef Gawrych ze Starostwa Powiatowego w Świeciu, p. Krzysztof Michalak Wójt Gminy Warlubie, p. Tomasz Wiśniewski kierownik SAPO, p. Dawid Warzyński zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Osie, ksiądz proboszcz Jerzy Dampc, p. Izabela Miszewska z Ośrodka Kultury w Górnej Grupie, p. Stefania Krauze sołtys Wielkiego Komorska, uczestnicy konkursu i ich opiekunowie, rodzice oraz pracownicy i uczniowie naszej szkoły.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, a opiekunowie i goście słoiczek ekologicznego miodu.

Dyrektor szkoły – Emilia Kaliszewska podziękowała wszystkim za udział w konkursie, za wspólną zabawę i wspieranie w propagowaniu treści proekologicznych wśród dzieci i młodzieży. Ogromne podziękowania skierowała również do sponsorów oraz wszystkich, którzy włączyli się w przygotowania i przeprowadzenie konkursu.

W nawiązaniu do szacunku i podziwu, jakim odznaczał się nasz patron św. Jan Paweł II do przyrody warto zacytować jego słowa: „Góry pozwalają doświadczyć trudu wspinaczki, strome podejścia kształtują charakter, kontakt z przyrodą daje pogodę ducha”. Niech te słowa zapadną po raz kolejny w nasze serca, jako cenna perła, o którą trzeba się troszczyć. Niech nasze doświadczenia życiowe będą umocnieniem siły, niech nasze pomyłki kształtują charakter, niech nasz kontakt z pięknem ojczystej przyrody wznosi nas na skrzydłach ku ich Stwórcy.

E.K.

Witamy na stronie SP Wielki Komorsk © 2021
Skip to content