PROGRAM PROFILAKTYCZNY „CUKIERKI”

Uczniowie klasy III zostali objęci Programem Wczesnej Profilaktyki, który oparty został na bajce profilaktycznej Agnieszki Grzelak pt. „Cukierki”.  Jego celem jest profilaktyka uzależnień, przemocy i rozwijania umiejętności życiowych uczniów.

Głównym zadaniem tego programu było przybliżenie podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych oraz uczenie postawy dystansu w relacjach z osobami nieznajomymi, które mogą zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu. Dzieci poznały bohaterów bajki „Cukierki”, rozmawiały o opisanych wydarzeniach i postaciach, tworzyły do niej ilustracje. W czasie zabawy mogły poczuć smak odtrącenia i próbowały nazwać swoje uczucia z tym związane, co pozwoliło zrozumieć dzieciom mechanizm powstawania uzależnień i sposoby przeciwdziałania.

W trakcie zabawy poznały moc uzależnienia próbując przerwać nić, symbolizującą uzależnienie. Wiedzą już, że można się uzależnić od różnych „cukierków”: narkotyków, papierosów, alkoholu, dopalaczy, ale wiedzą też jak mogą tego skutecznie uniknąć.

Witamy na stronie SP Wielki Komorsk © 2021
Skip to content