Projekt „Kompleksowe wsparcie szkół i przedszkoli w Powiecie Świeckim – szansą na sukces edukacyjny” realizowany przez Powiat Świecki w latach 2013 – 2015

Nasza szkoła bierze udział w unijnym projekcie „Kompleksowe wsparcie szkół i przedszkoli w Powiecie Świeckim – szansą na sukces edukacyjny” realizowanym przez Powiat Świecki w latach 2013 – 2015, dlatego 1 października 2013 odbyło się szkolenie Rady Pedagogicznej w związku z przystąpieniem do tego projektu.
29 października 2013 zespół zadaniowy wypracował Roczny Plan Wspomagania Szkoły w obszarze: „Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną”.

efs

Witamy na stronie SP Wielki Komorsk © 2021
Skip to content