Projekt „Równanie szans”

W roku szkolnym 2017/2018 Gmina Warlubie uzyskała dofinansowanie projektu „Równanie szans” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiegona lata 2014-2020 – Europejskiego Funduszu Społecznego.
Całkowity koszt projektu to 106 805,00 zł, dofinansowanie ze środków unijnych wyniosło 90 784, 25zł, pozostałe środki w kwocie 16 020,75 stanowiły środki własne jako wkład wniesiony przez rodziców na wyżywienie dzieci oraz wkład budżetu gminy.

Projekt realizowany był od 1 września 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku w Oddziałach Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielkim Komorsku. Wsparciem objęto 48 dzieci w wieku przedszkolnym oraz dwie nauczycielki oddziałów przedszkolnych. W oddziałach utworzono 18 nowych miejsc dla 3 i 4 -latków. Dodatkowo zatrudniono pomoc nauczyciela dla grupy 3,4 i 5 latków.

Nauczyciele podnieśli swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez firmę zewnętrzną w zakresie rytmiki metodą Rudolfa Labana, Carla Orffa oraz Weroniki Scherborne.

W ramach projektu od 9 kwietnia do 23 czerwca 2018 roku dla wszystkich dzieci dodatkowoprzeprowadzono 360 godzin następujących zajęć z podziałem na grupy:

– zajęcia logopedyczne – 240 godzin

– gimnastyka korekcyjna – 60 godzin

– rytmika – 60 godzin

Zajęcia dodatkowe prowadzone zostały z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci objętych wsparciem.

Dodatkowym atutem realizacji projektu był zakup wyposażenia i wielu pomocy dydaktycznych do zajęć logopedycznych, rytmiki i gimnastyki korekcyjnej. Są to m. in 2 laptopy z systemem operacyjnym, odtwarzacz do muzyki, szereg kształtek rehabilitacyjnych, materace,test artykulacyjny, turbinka logopedyczna, kolekcja gier oddechowych, dmuchajka drewniana, logopedyczne lustra, panel logiczny, plansze magnetyczne, mata edukacyjna, przybory do balansowania, komplet przyrządów do aktywności ruchowej, dłonie i stopy z różnymi fakturami, korekcyjna ścieżka wałków, najeżone półkule, komplet rytmiczno-ruchowy. Nowoczesne pomoce stworzyły takie warunki nauki i pracy, aby była ona jak najbardziej skuteczna i korzystna dla wszystkich dzieci. Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem ww. sprzętu i pomocy rozwiną u przedszkolaków ciekawość świata i ambicję, kreatywność i innowacyjność.

Zakupione w ramach projektu pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie, będą wykorzystywane na działalność statutową przedszkola – będą mogli z nich skorzystać przedszkolaki oraz nauczyciele do prowadzenia zajęć w kolejnych latach.

Dodatkowe kwalifikacje nauczycieli, zakupiony sprzęt i pomoce poprawią jakość oferty edukacyjnej przedszkola oraz wpłyną na trwałość efektów projektu.

Witamy na stronie SP Wielki Komorsk © 2021
Skip to content