Przedstawienie profilaktyczne „Super Prank”

13 lutego 2020 roku uczniowie  klas IV-VIII obejrzeli spektakl profilaktyczny pt. „Super prank” w wykonaniu aktorów Teatru KURTYNA z Krakowa. Tematem przewodnim spektaklu był problem nadużywania i uzależniania się przez dzieci i młodzież od współczesnych urządzeń służących do komunikowania się oraz od korzystania z Internetu, przez co zatracane są relacje międzyludzkie, a  ŚWIAT INTERNETU staje się ważniejszy od świata realnego.  Główny bohater przedstawienia właśnie zmienił miejsce zamieszkania i chyba nie za bardzo potrafi odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Nie jest jak inni koledzy, przez co czuje się gorszy. Nie umie dostosować się do grupy, w której niemądre pomysły są mile widziane. Z czasem jednak samotność i odrzucenie sprawiają, że ulega i podejmuje ryzykowną decyzję. Tytułowe wyzwanie naraża życie i zdrowie bohatera. Z pewnością wszyscy teraz już wiedzą, jakie mogą być skutki nieodpowiedzialnych decyzji i w przeciwieństwie do bohatera takich nie podejmują. A co najważniejsze – nie warto dostosowywać się do grupy za wszelką cenę! Każdy z nas jest inny, i to jest piękne!

Wartości wychowawczo – profilaktyczne przedstawienia to: profilaktyka zachowań ryzykownych(zapoznanie z podstawowymi zasadami profilaktyki uzależnień, niebezpieczeństwo użycia łatwo dostępnych  używek i lekarstw, szkodliwy wpływ alkoholu i papierosów na zdrowie człowieka), edukacja zdrowotna (kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie, asertywne sposoby odmawiania), kształtowanie postaw społecznych takich jak wytrwałość w działaniu i dążeniu do celu, umiejętność właściwego zachowania się w sytuacjach zwycięstwa i porażki, nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, empatia i szacunek dla słabszych, pokora wobec autorytetów, zachęcanie do czytania książek.

Witamy na stronie SP Wielki Komorsk © 2021
Skip to content