Spotkanie ekumeniczne

Podstawą życia w zgodzie z braćmi z innych Kościołów i wspólnot kościelnych jest postanowienie, by żyć w większej zażyłości z Chrystusem. Tak więc to również świętość życia, rodząca się ze zjednoczenia z Bogiem dzięki łasce Ducha Świętego, umożliwia i pogłębia jedność wszystkich uczniów Chrystusa

Jan Paweł II

25 lutego 2019 roku gościliśmy w naszej szkole Ks. dra Karola Niedobę, Proboszcza parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Jana w Grudziądzu.

Ksiądz Karol został zaproszony przez katechetkę Ewę Wrzeszczyńską na zajęcia lekcyjne do klasy ósmej. Celem spotkania było zapoznanie się z historią Kościoła Luterańskiego, o którym wspominano podczas lekcji religii. Ten czas był wielkim krokiem ku jedności Kościoła Chrystusowego. Uczniowie mieli okazję poznać zasady kreujące życia w tej wspólnocie. Żywa dyskusja była czymś wyjątkowym i potrzebnym. Problemy, z którymi dzisiaj boryka się Kościół, to ból dla każdego z nas. Niejednokrotnie są one powodem zachwiania naszej wiary. Dlatego wspólnie szukamy odpowiedniego kierunku, by dbać o nasze serca, sumienia i jedność.

Dialog, do którego zaprosiliśmy Księdza Niedobę, otworzył nam oczy na to, że każdy człowiek, bez wyjątku, jest wielkim darem, który zostawił nam Bóg. Darem, który musimy pielęgnować bez względu na rasę, religię, czy iloraz inteligencji. Człowiek, to bliźni, wobec którego będziemy sądzeni. To nasza codzienna hostia, którą żywimy się każdego dnia. Szacunek i tolerancja jest obecnie na wagę złota. Dlatego takie spotkania, w duchu ekumenizmu, są jak najbardziej na miejscu.

Na podsumowanie moich wątłych myśli, pragnę podziękować za łaskę spotkania w naszej wspólnocie. Księdzu Proboszczowi Karolowi dziękuję za otwartość i uśmiech oraz mądre słowa. Klasie ósmej, za wielkie serca i wspaniały dialog. Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia tego spotkania – Pani Dyrektor, Emilii Kaliszewskiej oraz Ks. Proboszczowi Jerzemu Dampc, za wsparcie i gotowość na dialog między wyznaniami.

Ewa W.

Witamy na stronie SP Wielki Komorsk © 2021
Skip to content