Spotkanie z policjantami

Bezpieczna droga do szkoły i bezpieczne zabawy stanowią najważniejsze treści nauczania w pierwszych dniach nauki w szkole. Dlatego klasa I gościła na swojej lekcji policjantów, którzy przeprowadzili z dziećmi pogadankę na temat bezpieczeństwa na drogach, podczas zabaw i rozważnego zachowania w stosunku do osób obcych. Na zakończenie dzieci otrzymały migające odblaski.

Witamy na stronie SP Wielki Komorsk © 2021
Skip to content