SPRZĄTANIE ŚWIATA

19 września uczniowie Szkoły Podstawowej w Wielkim Komorsku uczestniczyli w akcji ekologicznej sprzątanie świata. Każda klasa miała wyznaczony teren, który solidnie posprzątała. Efekty pracy były zadowalające.
Akcja ma na celu budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej uczniów oraz odpowiedzialności za środowisko naturalne. Co roku dzięki takiej akcji zbiera się setki ton śmieci – liczba ich nie maleje; na miejsce zebranych wyrzucane są nowe. Rozwiązaniem problemu nie jest coroczna zbiórka śmieci lecz zmiana nawyków w codziennym życiu polegająca na robieniu świadomych zakupów ( kupowanie rozważne, w opakowaniach ekologicznych, nabywanie rzeczy trwałych, wielokrotnego użytku), unikaniu tworzenia odpadów i odpowiednim nimi gospodarowaniu.

Witamy na stronie SP Wielki Komorsk © 2021
Skip to content