UROCZYSTE OTWARCIE SALI GIMNASTYCZNEJ POŁĄCZONE Z OBCHODAMI X ROCZNICY NADANIA SZKOLE IMIENIA JANA PAWŁA II

24 października był w naszej szkole bardzo szczególnym i radosnym dniem. Obchodziliśmy X rocznicę nadania naszej szkole imienia Jana Pawła II połączoną z oficjalnym otwarciem sali gimnastycznej, na którą z utęsknieniem czekaliśmy od lat. Współorganizatorem uroczystości był: Wójt Gminy Warlubie p. Krzysztof Michalak.
Swoją obecnością zaszczycili nas:

– ksiądz biskup Wiesław Śmigiel, księża z okolicznych parafii, ksiądz Wacław Mielewczyk, który w dużej mierze przyczynił się do tego, aby szkoła nosiła imię tak wielkiego Polaka oraz proboszcz tutejszej parafii,
– radny województwa kujawsko- pomorskiego p. Paweł Knapik- przedstawiciel z Urzędu Marszałkowskiego,
– starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy p. Daniela Krzyżelewska,
– komendant Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej p. Janisław Buller,
– wójt gminy Warlubie p. Krzysztof Michalak
– przewodniczący Rady Gminy Warlubie p. Zygmunt Krzemień oraz wszyscy radni,
– dyrektorzy okolicznych szkół , dyrektorzy szkół należących do Małej Rodziny Szkół Jana Pawła II powiatu świeckiego oraz emerytowana dyrektor naszej szkoły p. Teresa Wolszlegier,
– kierownicy jednostek SAPO- p. Tomasz Wiśniewski, GOKPiR- p. Jan Stępień ,GOPS-p. Justyna Kamińska, ZUK- p. Mariusz Kosikowski,
– dyrektor Ośrodka Zdrowia p. Sylwia Mrozek Górecka
– przyjaciele szkoły, którzy nas wspierają i zawsze możemy liczyć na pomoc: właściciel firmy Jagr- p. Jan Grabiński oraz p. Anna Grabińska, prezes Banku Spółdzielczego w Nowem p. Daniela Rycka, p. Jan Guzman, p. Roman Leśniak, p. Żaneta Tomaszewska, p. Anna Pilawiecka,
– absolwentki naszej szkoły, które odniosły ogromne sukcesy w sporcie: p. Arleta Meloch, p. Katarzyna Ulrich oraz p. Marta Wieliczko
– p. sołtys- Stefania Krause, przedstawicielka Koła Gospodyń Wiejskich- p. Maria Urbańska, przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej – p. Kazimierz Świergal i p. Adam Szulca oraz Rada Rodziców.
Sponsorami uroczystości byli: wójt gminy Warlubie p. Krzysztof Michalak, Bank Spółdzielczy w Nowem, PHU Jagr z Warlubia, Fabryka Świec MUELLER z Białego Boru, p. Roman Leśniak oraz Hurtownia Napojów Posejdon z Grudziądza.
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą koncelebrowaną pod przewodnictwem księdza biskupa. Po mszy wszyscy wyruszyliśmy na boisko szkolne. Tam zostały odczytane listy, które napisały dzieci do błogosławionego Jana Pawła II. Przy dźwiękach „Barki” każda klasa balonami napełnionym helem wysłała do nieba jeden list skierowany do naszego Patrona. Następnie nastąpiła uroczystość oficjalnego otwarcia sali gimnastycznej. Wstęgę przecinali: ksiądz biskup Wiesław Śmigiel, przedstawiciel z Urzędu Marszałkowskiego p. Paweł Knapik, wójt gminy Warlubie p. Krzysztof Michalak, przewodniczący Rady Gminy Warlubie p. Zygmunt Krzemień oraz dyrektor szkoły p. Mirosława Danielewicz. Aby zapewnić wszystkim ćwiczącym przychylność losu ksiądz biskup poświęcił nasz nowy obiekt.
Gości powitała p. Emilia Kaliszewska pełniąca obowiązki dyrektora szkoły, a następnie głos zabrała dyrektor szkoły p. Mirosława Danielewicz , która podczas całej budowy była czujną strażniczką i starała się zadbać o każdy nawet najmniejszy szczegół. Obie panie podziękowały za tak wspaniały dar jakim jest sala gimnastyczna przedstawicielowi Urzędu Marszałokowskiego p. Pawłowi Knapikowi, wójtowi gminy Warlubie p. Krzysztofowi Michalakowi, a na ręce przewodniczącego Rady Gminy Warlubie p. Zygmunta Krzemień złożyły podziękowanie w postaci „Anioła wdzięczności”.
Kolejnym punktem uroczystości były pełne energii, radosne występy dzieci połączone z prezentacjami multimedialnymi: „Godni imienia – obchody X rocznicy nadania szkole imienia Jana Pawła II” oraz „Jak to się zaczęło”- prezentacja zdjęć z budowy przy piosence pt. „Ściernisko”.
Dzieci zaprezentowały także na żywo kilka scen z budowy ( łącznie z pomiarami, noszeniem ciężkich worków, kopaniem, wierceniem, a nawet przerwą na drugie śniadanie). Po budowie sala została pięknie posprzątana, a następnie grupa dziewcząt ćwiczących zumbę pod kierunkiem p. Marzeny Ryckiej w kolorowych strojach udowodniła, że na nowej sali można nie tylko ćwiczyć, ale też pięknie tańczyć.
Występy bardzo ożywiły naszą widownię.
Następnie zostały przybliżone sylwetki naszych absolwentek: P. Arlety Meloch, p. Katarzyny Urlich i p. Marty Wieliczko. Wszystkie panie osiągnęły ogromne sukcesy w sporcie, co udowodniły zorganizowaną wystawą medali i pucharów. Stały się wzorem do naśladowania dla dzieci uczących się w naszej szkole. Aby zmobilizować naszą młodzież do osiągania sukcesów w sporcie każda z pań podarowała szkole swój jeden puchar. Jest to wielki dar, który będzie zamieszczony na honorowym miejscu w naszym nowym obiekcie.
Na zakończenie nasi goście na ręce p. Mirosławy Danielewicz i p. Emilii Kaliszewskiej składali listy gratulacyjne, życzenia oraz prezenty, wśród których znalazł się sprzęt sportowy.
Wszystkim, którzy tego dnia zaszczycili nas swoją obecnością i dzielili swoją radość razem z nami oraz wszystkim, którzy wspierali nas w organizacji całej uroczystości składamy serdeczne podziękowania. Cieszymy się, że szkoła ma tak wielu przyjaciół.

Witamy na stronie SP Wielki Komorsk © 2021
Skip to content