X edycja Międzygminnego Konkursu Poezji Karola Wojtyły/Jana Pawła II

,,Świętymi bądźcie”
28 listopada 2014 r. w naszej szkole odbyła się X edycja Międzygminnego Konkursu Poezji Karola Wojtyły/Jana Pawła II. Wzięły w nim udział szkoły z Gruczna, Rychławy i oczywiście z Wielkiego Komorska. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy V: Julia Wierzbowska oraz Karol Felchner. Jury w składzie: Ksiądz Proboszcz Jerzy Dampc oraz Ksiądz Dziekan Mirosław Kopyto. Wyniki wyglądały następująco:
I miejsce: Julia Wierzbowska (W. Komorsk)
II miejsce: Jagoda Sznajdrowska – (Rychława)
III miejsce: Oliwia Majzon (Gruczno)
Gratulujemy!
Po części głównej, czyli wysłuchaniu wspaniałych recytacji trudnych utworów Patrona naszych szkół, wszyscy usiedli do stołu, gdzie czekał przygotowany poczęstunek.
Wyrazy wielkiej wdzięczności składam na ręce Pani Dyrektor za życzliwość i stworzenie miłej i rodzinnej atmosfery, Pani Agnieszki Spych za czas poświęcony dla tej sprawy, wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia tego konkursu.

Witamy na stronie SP Wielki Komorsk © 2021
Skip to content