XII ZJAZD MAŁEJ RODZINY SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II POWIATU ŚWIECKIEGO

16 października 2017r., w 39 rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża, w Zespole Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu odbył się XII Zjazd Małej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Powiatu Świeckiego oraz uroczystość 50-lecia Szkoły Podstawowej nr 6. Hasłem przewodnim w tym roku były słowa „Idźmy naprzód z nadzieją”. W spotkaniu tym brała udział również delegacja z naszej szkoły.

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele p.w. św. Józefa, a następnie poczty sztandarowe poprowadziły przybyłych gości, uczniów, nauczycieli i rodziców  do szkoły.

Tam delegacje szkół im Jana Pawła II złożyły kwiaty pod tablicą patrona, po czym wszyscy udali się na salę gimnastyczną. Po powitaniu zebranych, dyrektor szkoły, pani Małgorzata Błaszkiewicz przybliżyła historię powstania placówki i zaprosiła do obejrzenia występów uczniów, którzy jeszcze raz obrazowo przedstawili kolejne etapy tworzenia się Zespołu Szkół. Program artystyczny był piękny. Uczniowie, zarówno starsi jak i młodsi, w tym przedszkolaki, pokazali tu swoje prawdziwe talenty. Wszyscy zebrani w sali byli pod ogromnym wrażeniem. Cieszymy się bardzo, że mogliśmy uczestniczyć w tej uroczystości, która dla wszystkich była niepowtarzalną lekcją wrażliwości.

Witamy na stronie SP Wielki Komorsk © 2021
Skip to content