Zajęcia rewalidacyjne

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielkim Komorsku informuje, że od dnia 18.05.2020 r. na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z późn. zmianami w szkole organizowane są zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
Nauczyciele prowadzący zajęcia na terenie szkoły konsultują z rodzicami uczniów dzień i godzinę prowadzenia zajęć rewalidacyjnych.

Witamy na stronie SP Wielki Komorsk © 2021
Skip to content