Zajęcia warsztatowe z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego

26 października w klasie VI odbyły się warsztaty z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego, które przeprowadziła p. Paulina Andrys, pedagog i doradca zawodowy z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Świeciu pod hasłem „Moje zainteresowania”.

Na początku pani pedagog przybliżyła dzieciom treści związane z określaniem swoich zainteresowań, a następnie każdy uczeń wykonał  wykres pokazujący, jak zmieniały się jego zainteresowania w kolejnych latach życia. 

Następnie klasa podzieliła się na grupy, w których uczniowie musieli wypisać zawody związane z ich zainteresowaniami oraz stworzyć wspólne logo.

Zajęcia zakończyły się prezentacją wyników prac na forum klasy.

Warsztaty miały na celu uświadomienie uczniom ich zainteresowań i możliwości przełożenia ich w przyszłości na wymarzony zawód.

Witamy na stronie SP Wielki Komorsk © 2021
Skip to content