Zawieszenie zajęć w szkołach, przedszkolach, żłobkach

W związku z decyzją rządu od 12 do 25 marca 2020 roku zawieszone zostają zajęcia dydaktyczne i wychowawcze we wszystkich szkołach.

W dniach 12 i 13 marca dla dzieci, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki organizujemy zajęcia opiekuńcze. 

Rodzice, którzy nie są w stanie zapewnić dzieciom opieki proszeni są o poinformowanie o tym dyrektora szkoły. Od poniedziałku 16 marca wszystkie zajęcia, również opiekuńcze  są zawieszone.

Rodzice mogą ubiegać się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/zawieszenie-zajec-w-szkolach-przedszkolach-zlobkach

Witamy na stronie SP Wielki Komorsk © 2021
Skip to content