ZJAZD MAŁEJ RODZINY SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II POWIATU ŚWIECKIEGO

Mała Rodzina Szkół im. Jana Pawła II Powiatu Świeckiego powstała w 2006 z inicjatywy starszej wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy pani Danieli Krzyżelewskiej i zrzesza wszystkie szkoły naszego powiatu, które obrały za patrona Jana Pawła II. Obecnie należy do niej siedem szkół.
Celem naszej działalności jest integracja szkół oraz krzewienie wartości i postaw głoszonych przez wspólnego Patrona. Każdego roku jedna ze szkół organizuje spotkanie.
W bieżącym roku, 20 maja, odbył się już XI ZJAZD MAŁEJ RODZINY SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II POWIATU ŚWIECKIEGO. Zaszczytna rola organizacji tego spotkania przypadła naszej szkole.
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele z 7 szkół noszących imię Jana Pawła II. Są to: PSP SPSK z Rychławy, SP z Lniana, SP z Gruczna, Gimnazjum z Korytowa, Gimnazjum z Gruczna, ZSS ze Świecia oraz SP z Wielkiego Komorska. Swą obecnością zaszczycili nas również zaproszeni goście: Starszy Wizytator pani Daniela Krzyżelewska, ksiądz Wacław Mielewczyk oraz Jerzy Dampc, przedstawiciele Rady Gminy, GOKPiR oraz SAPO w Warlubiu, dyrektorzy wyżej wymienionych szkół oraz okolicznych szkół gminy Warlubie, przedstawicielka zaprzyjaźnionej z naszą szkołą firmy JAGR, radni, p. sołtys, przewodnicząca KGW i przedstawiciele Rady Rodziców.
Uroczystość rozpoczęła się nabożeństwem w kościele parafialnym w Wielkim Komorsku, koncelebrowanym przez proboszcza Jerzego Dampca oraz księdza Wacława Mielewczyk, który był inicjatorem nadania naszej szkole tak zaszczytnego imienia.
Dalsza część odbyła się w szkole, gdzie po złożeniu kwiatów przed popiersiem naszego Wielkiego Patrona, uroczystym wprowadzeniu sztandarów i wspólnym odśpiewaniu Hymnu Szkół Jana Pawła II głos zajęła dyrektor szkoły p. Mirosława Danielewicz.
Kolejnym bardzo wzniosłym i wymownym punktem spotkania było przedstawienie teatralne pt. „Świadkowie wiary chrześcijańskiej Polski – ukochali Boga i ojczyznę” zaprezentowane przez uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK z Rychławy, ukazujące żywoty świętych i błogosławionych narodu polskiego, w tym naszego Wielkiego Patrona.
Na zakończenie dyr. Szkoły Mirosława Danielewicz wręczyła naszym gościom „Anioły wdzięczności” i pamiątkowe obrazy przedstawiające postać Patrona na tle naszej szkoły. Obrazy malowane były przez naszą absolwentkę – Natalię Buchaj.
Po słowach podziękowań naszych gości wszystkich zaproszono na słodki poczęstunek.

Witamy na stronie SP Wielki Komorsk © 2021
Skip to content