ZJAZD SZKÓŁ JANA PAWŁA II W KORYTOWIE

Dnia 29.05.2013 r. w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Korytowie odbył się VIII Zjazd Małej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Powiatu Świeckiego.
Mała Rodzina Szkół im. Jana Pawła II Powiatu Świeckiego powstała w 2006 roku i zrzesza wszystkie szkoły naszego powiatu, które obrały za patrona Jana Pawła II. Obecnie do Rodziny należy siedem szkół; szkoły podstawowe w: Grucznie, Lnianie, Wielkim Komorsku i Rychławie, gimnazja w: Grucznie i Korytowie oraz Zespół Szkół Specjalnych w Świeciu.
Każdego roku jedna ze szkół wybiera myśl przewodnią z nauczania Patrona i organizuje spotkanie, w którym uczestniczą przedstawiciele wszystkich szkół członkowskich. Błogosławiony Jan Paweł II wielokrotnie przypominał, że życie nasze jest ciągłym pielgrzymowaniem, które codziennie na nowo wymaga od nas przezwyciężania własnych słabości i szukania dobra, prawdy i piękna, dlatego VIII Zjazd odbył się pod hasłem: „Pielgrzymujemy”.
Jednym z punktów programu było wypuszczenie baloników w barwach papieskich, jako symbolu połączenia się z Patronem. Każda ze szkół do balonika dołączyła list, w którym opisuje, w jaki sposób Jan Paweł II obecny jest w życiu szkoły, za co społeczność szkolna jest wdzięczna Patronowi. Do listów dopisano również informację nt. Zjazdu w Korytowie oraz prośbę skierowaną do znalazcy balonu, aby przesłał dołączoną do balonika kartkę na adres Gimnazjum w Korytowie i podał lokalizację gdzie wylądował balonik. Organizatorzy przygotowali okolicznościowy upominek dla znalazcy balonu, który wylądował najdalej.

Witamy na stronie SP Wielki Komorsk © 2021
Skip to content