Przykłady dobrych praktyk

Przykłady dobrych praktyk: Projekty

KOMPLEKSOWE WSPARCIE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

Projekt wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III: „Wysoka jakość systemu oświaty” Działanie 3.5 „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

CZYSTY LAS
Tematyka leśna nie jest obca dla uczniów naszej szkoły. Corocznie uczestniczymy w różnych konkursach plastycznych, muzycznych i wiedzowych dotyczących tematyki leśnej. Owocnie współpracujemy z Nadleśnictwem Osie i Dąbrowa. Postanowiliśmy pogłębiać naszą wiedzę i przez cały rok szkolny skupić się na działaniach związanych z tematyką leśną, w które zaangażowaliśmy wszystkich uczniów naszej szkoły.

REALIZACJA PROJEKTU EDUKACYJNEGO „JESTEM ZDROWY I BEZPIECZNY”
Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, iż współczesny świat stwarza w coraz szerszym zakresie zagrożenia ludzkie, a najbardziej zagrożone jest bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, dlatego też głównym założeniem projektu jest wdrożenie dzieci do rozwijania u siebie możliwości psychospołecznych, właściwej komunikacji, umiejętności poprawnego rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z trudnościami oraz umiejętnościami zachowania się w sytuacjach niebezpiecznych.

SZKOLNE KOŁO TEATRALNE „PROMYK”
Uczestnicy podczas zajęć doskonalą umiejętności poprawnej wymowy, techniki głośnego czytania oraz recytacji z odpowiednią artykulacją, akcentem, tempem, rytmem, i intonacją. Uwrażliwiają się także na piękno i kulturę słowa. Doskonalą swoją dykcję, sposób oddychania i emisję głosu. Aktorzy pracują nad wyrażaniem stanów emocjonalnych oraz budują świadomość własnego ciała poprzez ruch sceniczny. Wszystkie techniki teatralne pobudzają ciało i wyobraźnię dziecka, pozwalają każdemu uczniowi wcielić się w postać, w którą chce, pozwalają też wyzwolić emocje i przezwyciężyć lęk przed wystąpieniem publicznym.

Z ORTOGRAFIĄ PRZEZ ROK SZKOLNY
Poprawna pisownia stanowi ogromny problem dla uczniów, którzy coraz częściej popełniają błędy w zakresie pisowni podstawowych wyrazów wchodzących w skład ich czynnego słownictwa. Coraz częściej film wypiera książkę, telefon komórkowy jest wszechobecny, uczniowie korzystają z programów komputerowych i nie muszą skupić swojej uwagi na właściwym zapisie a już w ogóle na poprawności ortograficznej. Skutkiem takiego stanu rzeczy jest coraz więcej błędów w uczniowskich tekstach i nieznajomość poprawnej pisowni wyrazów związanych z otaczającym światem. Aby poprawić istniejący stan rzeczy postanowiliśmy wdrożyć innowację pedagogiczną „ Z ortografią przez rok szkolny”…

Przykłady dobrych praktyk: Ćwiczenia

GDY DZIECKO MA PROBLEM Z CZYTANIEM I PISANIEM

Co rodzice powinni robić: • zrozumieć problem dziecka (dziecko nie jest leniwe czy niezdolne, ono po prostu potrzebuje właściwie ukierunkowanej pomocy); • poznać jego mocne strony; • umacniać w dziecku pozytywne wartości, zainteresowania; • zapewnić mu warunki do pracy; • wzmacniać pozytywnie, to znaczy nagradzać pochwałą nawet za drobne sukcesy. Nadzorować systematyczną pracę…

GRY I ZABAWY DYDAKTYCZNE DO WYKORZYSTANIA NA ZAJĘCIACH

Ćwiczenia z wykorzystaniem kostek, kart, plansz…

Witamy na stronie SP Wielki Komorsk © 2021
Skip to content