Terminy i tematyka zebrań z rodzicami

Terminy i tematyka zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024

Lp. Tematyka zebrania Termin Formy realizacji
1. Zebranie organizacyjno-informacyjne z rodzicami.

Wybór Rady Rodziców na nową kadencję

14 września 2023r.

(czwartek)

1.Zebranie ogólne

– Zapoznanie z dokumentami regulującymi pracę szkoły.

– Zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi zawartymi w WSO.

2.Spotkanie z wychowawcami

-wybór Klasowych Rad Rodziców.

2. Zebranie śródsemestralne 15 listopada 2023r.

(środa)

Spotkanie z wychowawcami- informacja o postępach w nauce i zachowaniu.
4. Podsumowanie pracy po I semestrze. 5 lutego 2024r.

(poniedziałek)

1.Zebranie ogólne

2. Spotkanie z wychowawcami – informacja o wynikach w nauce i zachowaniu za I półrocze.

5. Zebranie informacyjne śródsemestralne 16 kwietnia 2024r.

(wtorek)

1. Informacja o postępach w nauce i zachowaniu

 

Witamy na stronie SP Wielki Komorsk © 2021
Skip to content