Dbamy o naszą planetę

W bieżącym roku szkolnym klasa trzecia rozpoczęła realizację innowacji „Wiem jak dbać o moją planetę – jesteśmy małymi ekologami w roku szkolnym 2021/2022″, która będzie trwała aż do maja.
Innowacja ma na celu rozbudzanie  już od najmłodszych lat świadomości ekologicznej, uwrażliwianie na problemy środowiska, rozwijanie wiedzy ekologicznej i zainteresowań przyrodniczych.
Od początku roku szkolnego do końca I semestru udało nam się przeprowadzić serię  pogadanek i zajęć tematycznych  dotyczących troski o naszą planetę. Uczniowie naszej szkoły wykonywali ciekawe prace i  uczyli się śpiewać piosenkę pani Majki Jeżowskiej pt. „Moja planeta”.
We wrześniu uczniowie uczestniczyli w  pogadance na temat naszej planety. Zachęceni do samodzielnego zdobywania wiedzy na temat ekologii i środowiska, które otacza człowieka, wypożyczali z biblioteki szkolnej pozycje książkowe na ten temat. Pomogły im one w wykonaniu ciekawych kart pracy.  Również we wrześniu trzecioklasiści przeprowadzili akcję „Sprzątania Świata”. Do udziału w niej  udało się zachęcić także uczniów klas I i II. Dzieci wykonywały grupowe plakaty na temat ekologii i Ziemi. Podczas wspólnych  spotkań omawialiśmy problem segregacji śmieci – dzieci doskonale poradziły sobie z segregacją  odpadów do odpowiednich pojemników i chętnie udzielały odpowiedzi na zadane pytania.
Także we wrześniu wspominaliśmy „Światowy Dzień Rzek”. Przy tej okazji poznaliśmy zagrożenia dla wód, jakie płyną z działalności prowadzonej przez człowieka. Dzieci bardzo chętnie wypowiadały się i na ten temat. Przy okazji poznały najdłuższe rzeki w Polsce i ich funkcje dziś i w przeszłości. Na koniec dzieci z niezwykłym zaangażowaniem wykonały z plastikowych butelek  zwierzątka żyjące w wodach i to nie tylko Polski (ryby, kraby, żółwie).
W październiku, listopadzie i grudniu prowadziliśmy dalsze rozmowy o problemach i zagrożeniach naszej planety, zwłaszcza tych związanych z działalnością człowieka. Niezwykle ważny okazał się temat zmian w klimacie,  nie tylko w skali lokalnej, ale też w skali globalnej. Poruszyliśmy m.in. temat zanieczyszczenia gleb oraz wód. Powiedzieliśmy sobie również, co może zrobić człowiek, by chronić nasze środowisko i jakie należy podejmować działania, by Ziemia służyła jeszcze wielu pokoleniom. Podsumowaniem dla naszych refleksji ale także ciekawym sposobem wzbogacenia wiedzy był film na kanale YouTube „Lekcja ekologii”, który wspólnie obejrzeliśmy.
W II semestrze roku szkolnego 2021/2022 będziemy  kontynuować realizację wyznaczonych zadań i poruszać tematy ekologii.

Witamy na stronie SP Wielki Komorsk © 2021
Skip to content