GDY DZIECKO MA PROBLEM Z CZYTANIEM I PISANIEM

GDY DZIECKO MA PROBLEM Z CZYTANIEM I PISANIEM

Gdy dziecko ma problemy z czytaniem i pisaniem
Co rodzice powinni robić:
• zrozumieć problem dziecka ( dziecko nie jest leniwe czy niezdolne, ono po prostu potrzebuje
właściwie ukierunkowanej pomocy);
• poznać jego mocne strony;
• umacniać w dziecku pozytywne wartości, zainteresowania;
• zapewnić mu warunki do pracy;
• wzmacniać pozytywnie, to znaczy nagradzać pochwałą nawet za drobne
sukcesy. Nadzorować systematyczną pracę.
• analizować trudności;
• nauczyć stałego korzystania ze słowniczka ortograficznego;
• czytać wspólnie z dzieckiem;
• wzbudzać u dziecka potrzebę czytania dla przyjemności;
• ćwiczyć pisanie ze słuchu i z pamięci.
Czego rodzice robić nie powinni:
• nie tłumaczyć trudności dziecka wyłącznie lenistwem;
• nie porównywać z rówieśnikami czy rodzeństwem;
• nie liczyć na natychmiastowe efekty;
• nie krytykować i nie ośmieszać;
• nie podważać autorytetu nauczycieli i terapeutów;
• nie usprawiedliwiać niechęci do wykonywania ćwiczeń;
• nie odrabiać za dziecko prac domowych;
• nie poprawiać za dziecko błędów w pracach pisemnych

Ćwiczenia w czytaniu
1. Wybrać interesujący tekst – książka, gazetka
2. Do ćwiczeń w czytaniu najlepiej nadają się teksty krótkie, pisane dużą czcionką
3. Należy zadbać o odpowiednią atmosferę towarzyszącą ćwiczeniom w czytaniu (dobry
humor dziecka i rodzica).
4. Rodzic sam powinien najpierw dla zaczęty zacząć dziecku czytać coś interesującego.
5. Dziecko powinno palcem i wzrokiem śledzić słowa czytane przez rodzica.
6. Czytając teksty należy dbać o odpowiednią intonację poszczególnych słów.
7. Tempo czytania należy dostosować do możliwości śledzenia tekstu przez dziecko.
8. Nie należy dziecka ponaglać przy jego samodzielnym czytaniu.
9. Należy teksty czytać na zmianę (raz rodzic, raz dziecko poszczególne fragmenty).
10. Dziecko powinno samodzielnie czytać coraz dłuższe fragmenty.
11. Można korzystać z pomocy technicznych – nagrać czytanie dziecka, a następnie je
odtwarzać.
12. Sprawdzać każdorazowo stopień zrozumienia tekstu czytanego przez dziecko.
13. Można korzystać z książek „mówionych” – dziecko powinno śledzić wzrokiem czytany
tekst.

Dyktando w 10 punktach – z komentarzem ortograficznym Opr.: prof. Dr hab. Marta
Bogdanowicz
1. Umów się z dzieckiem, że codziennie będziecie robić dyktando obejmujące 3 zdania.
Wymyślcie wspólnie nagrodę po każdym tygodniu pracy.
2. Zaznacz w książce dziecka 3 zdania i przeczytaj na głos pierwsze zdanie.
3. Dziecko powtarza zdanie i omawia pisownię każdego wyrazu (podaje zasady pisowni).
4. Dziecko zapisuje zdanie (podobnie postępuje z następnymi zdaniami).
5. Dziecko samodzielnie sprawdza cały napisany tekst.
6. Dorosły sprawdza tekst. Jeżeli znajdzie błędy, podaje ich liczbę.
7. Dziecko ponownie sprawdza tekst z pomocą słownika ortograficznego.
8. Dorosły sprawdza poprawiony tekst. Jeżeli nadal są błędy, wskazuje tekst, z którego dyktował
zdania.
9. Dziecko porównuje napisany tekst ze wzorem i ostatecznie poprawia błędy.
10. Dziecko opracowuje błędnie napisane wyrazy (np. Podaje zasady pisowni, wyrazy pokrewne,
odmienia wyraz przez przypadki, wymienia na inne formy).
Warto korzystać ze stron internetowych:
www.ortofrajda.pl
www.ortograffiti.pl

Witamy na stronie SP Wielki Komorsk © 2021
Skip to content