JESTEM ZDROWY I BEZPIECZNY

REALIZACJA PROJEKTU EDUKACYJNEGO „JESTEM ZDROWY I BEZPIECZNY”

Czas trwania: cały rok szkolny 2014/2015
Forma prowadzonych zajęć: zajęcia lekcyjne
Adresat: uczniowie klas I-VI Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielkim Komorsku
1. Cel działania:
– utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się w szkole i poza nią, – kształtowanie postawy rozwagi i ostrożności w różnych sytuacjach, – poznanie przez ucznia miejsc niebezpiecznych, – kształtowanie umiejętności podejmowania właściwych decyzji, – wyrabianie dystansu w relacjach z osobami nieznajomymi, – kształtowanie umiejętności współpracy i współdziałania w grupie, – kształtowanie postaw mających na celu przeciwstawienie się przemocy i agresji, – bezpieczne korzystanie z Internetu oraz profilaktyka antynikotynowa.
2. Rodzaj podjętego działania:
Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, iż współczesny świat stwarza w coraz szerszym zakresie zagrożenia ludzkie, a najbardziej zagrożone jest bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, dlatego też głównym założeniem projektu jest wdrożenie dzieci do rozwijania u siebie możliwości psychospołecznych, właściwej komunikacji, umiejętności poprawnego rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z trudnościami oraz umiejętnościami zachowania się w sytuacjach niebezpiecznych. Mając na uwadze dobro dzieci od początku roku szkolnego realizujemy projekt edukacyjny związany z bezpieczeństwem i zdrowiem najmłodszych. Projekt podzielony jest na kilka etapów i dotyczy odpowiedniej grupy wiekowej dzieci szkolnych.
Działania podjęte wobec dzieci klas I-III i IV-VI:
1. Bezpieczny w szkole – w tym zakresie dzieci, zwłaszcza klas I poznają zasady bezpiecznego poruszania się po terenie szkoły, pomogły nam w tym ciekawe i zabawne filmiki z cyklu „Bezpieczna szkoła”. Uczestnicząc w różnego rodzaju zabawach ruchowych oraz lekcjach wychowania fizycznego uczniowie poznają zasady gry zespołowej, nauczyciele organizując pracę w zespołach uczą dzieci rywalizacji ze sobą oraz umiejętności radzenia sobie z przegraną, jak i winszowania wygranej grupie przeciwnej. Na początku roku szkolnego wszyscy uczniowie klas I-VI zapoznali się z zasadami udzielania pierwszej pomocy podczas zajęć organizowanych przez wyznaczonych nauczycieli.
2. Bezpieczny uczestnik ruchu drogowego – realizując ten punkt dzieci nabywały wiedzę i umiejętności potrzebne do bezpiecznego poruszania się w ruchu ulicznym. Dzieci klas III wykonały grę planszową „Mistrz drogowy”, która była zarówno pomocą dydaktyczną, jak i miłą formą spędzania wolnego czasu. Wycieczki piesze, ćwiczenia praktyczne i prezentacje multimedialne z cyklu „Bezpieczna droga do szkoły” w ciekawy i zabawny sposób pomogły dzieciom nabyć wiedzę potrzebną im w życiu. Dzieci z oddziału przedszkolnego oraz z klasy I wzięły udział w akcji zorganizowanej w Przysieku pod hasłem „Jestem bezpieczny i widoczny”, która organizowana była z udziałem policjantów. Co roku nasza szkoła uczestniczy w przedsięwzięciu „Cała gmina czyta dzieciom” i w tym roku połączyliśmy realizację tego przedsięwzięcia ze współpracą Komisariatu Policji w Nowem. Policjant został zaproszony do przeczytania książeczki Elżbiety Zubrzyckiej pt.”Jak przechodzić przez ulicę”, podczas tego spotkania wyjaśnione i przybliżone zostały dzieciom podstawowe zasady o ruchu drogowym. Dzięki ilustracjom w książeczce i ciekawym przedstawianiu różnych sytuacji przez gościa, dzieci dowiedziały się, jak mało widzi kierowca, na którego uwagę liczymy. Na to spotkanie przygotowane zostały również prace plastyczne, były to plakaty przedstawiające znaki drogowe.
3. Bezpieczny w domu – aby bliżej zapoznać dzieci z tym zagadnieniem organizujemy na lekcjach wychowawczych pogadanki tematyczne, podczas których dzieci wykazują swoją wiedzę w formie plastycznych rysunków, łamigłówek i kolorowanek. Prezentacje multimedialne z cyklu „Bezpieczne dziecko” umożliwiają dzieciom w ciekawy sposób zapoznać się z zasadami bezpiecznego użytkowania urządzeń elektrycznych.
4. Bezpieczeństwo i zdrowie
Podejmując wszelkie działania związane z bezpieczeństwem i zdrowiem uczniowie naszej szkoły uczestniczą w realizacji programów profilaktycznych :
– klasy I-III „Nie pal przy mnie proszę”,
– klasy IV-VI „Znajdź właściwe rozwiązanie”
– „Być bezpiecznym w sieci”.
Podsumowaniem wszelkich działań związanych z realizacją wyżej wymienionych programów zorganizowano „Dzień profilaktyki” podczas którego uczniowie uczestniczyli w przedstawieniu teatralnym, obejrzeli prezentację multimedialną i wzięli udział w konkursach plastycznych.
– 18 dnia każdego miesiąca obchodzimy w szkole „Dzień Uprzejmości”. W tym dniu dzieci i nauczyciele mają na sobie znaczek z uśmiechniętą minką i witają się ze sobą nie tradycyjnym słowem – „Dzień dobry” lecz: Witam Cię, Witam Was, Miło mi Was widzieć, Cieszę się, że Cię widzę…Co miesiąc dzień ten wzbogacają złote myśli, konkursy, plakaty i zabawy ruchowe.
– Mając na względzie bezpieczeństwo, dbamy również o zdrowie dzieci. W związku z tym nauczyciel wychowania fizycznego realizuje program profilaktyczny dla klas I-VI „Trzymaj formę”. Na przerwach lub podczas niektórych zajęć świetlicowych odbywają się zabawy ruchowe oraz tańce (Zumba) przy muzyce. Uczniowie klas IV-VI biorą udział w zajęciach „Nordic Walking”.
– W sklepiku szkolnym sprzedawane są zdrowe kanapki, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem dzieci.
– Jesienią corocznie bierzemy udział w ogólnopolskiej akcji „Śniadanie daje moc”.
3. Efekty działania
– podnoszenie poczucia bezpieczeństwa w domu, szkole i w ruchu ulicznym
– kształtowanie postawy rozwagi i ostrożności w różnych sytuacjach
-doskonalenie umiejętności podejmowania właściwych decyzji
-kształtowanie postaw mających na celu przeciwstawienie się przemocy i agresji
-znajomość zagrożeń płynących z korzystania z Internetu
-dbanie o zdrowie fizyczne i psychiczne

4. Osoby i Instytucje współpracujące
Komenda Powiatowa Policji w Świeciu, Komisariat Policji w Nowem, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Świeciu

Witamy na stronie SP Wielki Komorsk © 2021
Skip to content