CHŁOPSKIE OTRZĘSINY

Pierwszego października 2013 roku w naszej szkole odbyły się otrzęsiny klasy IV. W zabawie uczestniczyli uczniowie klas II-VI oraz Grono Pedagogiczne. Kandydaci do przyjęcia w poczet uczniów starszych zostali poddani wielu żartobliwym próbom. Wszyscy uczniowie klasy IV zwycięsko przeszli różne próby: test wiedzy o szkole, ćwiczenia sprawnościowe (slalom taczek, przerzucanie snopka, jedzenie bez użycia rąk), prezentacja talentu muzycznego, testy smaku (wypicie soku z warzyw, jedzenie cytryny). Na koniec uczniowie poddani obrzędowi otrzęsin złożyli przysięgę wierności szkole i otrzymali pamiątkowe listy gratulacyjne. Wspólna zabawa przebiegała w miłej i koleżeńskiej atmosferze.

Witamy na stronie SP Wielki Komorsk © 2021
Skip to content