DUŻURY W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH

INFORMACJA O DUŻURACH W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
W WIELKIM KOMORSKU

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 85/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 2 października 2019 roku, Dyrektor Szkoły Podstawowej podaje terminy przerw oraz dyżurów w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Wielkim Komorsku na okres wakacyjny 2020:

Termin przerwy w funkcjonowaniu oddziałów przedszkolnych:
27 lipca – 21 sierpnia 2020 r.

Termin dyżurów oddziałów przedszkolnych w Wielkim Komorsku:

29 czerwca – 24 lipca 2020 r. (wnioski przyjmowane do 24 czerwca 2020r.)

08 – 31.08.2020 r.

UWAGA !!!!

 1. Wnioski o przyjęcie dziecka na dyżur do odbioru w wejściu do szkoły oraz na stronie internetowej Szkoły Podstawowej: www.spkomorsk.pl.
 2. Wnioski należy składać najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji, poprzez wrzucenie do urny ustawionej w głównym wejściu szkoły bądź skanem na adres e-mail szkoły (sekretariat@spkomorsk.pl).
 3. Z dyżurów mogą skorzystać tylko dzieci, które uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w bieżącym roku szkolnym.
 4. W czasie dyżurów transport dla dzieci nie będzie zapewniony.
 5. Dyżury będą zapewnione tylko przy liczebności zgłoszonej grupy minimum 10 dzieci.
 6. Odpłatności za wyżywienie i dodatkową godzinę pozostają takie same jak w dni nauki szkolnej
 7. Odpłatność za wyżywienie i dodatkową godzinę naliczana będzie za cały zadeklarowany okres pobytu dziecka z góry. Nie będą odliczane nieobecności.
  9. Opłatę za wyżywienie w okresie wakacyjnym uiszcza się najpóźniej do 10 dnia od dnia rozpoczęcia dyżuru.
 8. Od 27 lipca do 21 sierpnia dyżur wakacyjny pełnić będzie Publiczna Szkoła Podstawowa w Warlubiu, chętni muszą zaznaczyć we wniosku, że deklarują zapisanie dziecka również na ten okres (Na podstawie Zarządzenia nr 85/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 02 października 2019 roku).
 9. Przedszkole w Wielkim Komorsku będzie pracowało w godzinach 7:00 – 15:30.
 10. Odpłatności za dyżury wakacyjne nalicza Intendent PSP Warlubie. W skład opłat wchodzi: obiad, herbata, dodatkowa godzina (dzieci zapisane na 6-8 godzin) – reżim higieniczno – epidemiologiczny w związku z pandemią koronawirusa obowiązuje w dalszym ciągu, do odwołania.

Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny

Witamy na stronie SP Wielki Komorsk © 2021
Skip to content