Ogłoszenie

Dyżur wakacyjny w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielkim Komorsku trwać będzie 21.06.2019 oraz od 24.06.2019r. do 19.07.2019  i od 19.08.2019.

W czasie przerwy w funkcjonowaniu przedszkola od 22.07. 2019 do 16.08.2019 dzieci mogą być przez Państwa dowożone do Oddziału Przedszkolnego w Warlubiu. Szczegółowe informacje zamieszczone są w Zarządzeniu nr 75/2018 Wójta Gminy Warlubie z dnia 20.12.2018.

Prosimy o pobieranie wniosków w sekretariacie szkoły i złożenie ich w nieprzekraczalnym terminie do 18.06.2019.

Witamy na stronie SP Wielki Komorsk © 2021
Skip to content