OSZCZEDNOŚĆ I PRACA NAS WSZYSTKICH WZBOGACA

sko

Od kilku lat przystępujemy do konkursu „Dziś Oszczędzam w SKO jutro w Banku Spółdzielczym” pod patronatem Banku Wielkopolskiego zrzeszającego Banki Spółdzielcze w Poznaniu. Konkurs trwa od miesiąca września do końca kwietnia, a jego celem jest popularyzacja praktyki oszczędzania poprzez stosowanie różnych form działalności wśród uczniów. W ciągu tego roku szkolnego uczniowie pod opieką opiekuna SKO brali udział w akcji „Oszczędzamy – pomagamy” oraz w różnych konkursach plastycznych, technicznych, literackich, wiedzowych z historii pieniądza i wiedzy o bankowości i Banku Spółdzielczym w Nowem, które miały na celu rozbudzanie świadomości, że warto oszczędzać. No i oczywiście od pierwszych dni po wakacjach cały czas uczniowie oszczędzali pieniądze.
Dwudziestego dziewiątego kwietnia na szkolnym apelu zostało podsumowane międzyklasowe współzawodnictwo dotyczące oszczędzania w Szkolnej Kasie Oszczędności, działającej pod patronatem Banku Spółdzielczego w Nowem n/W. Mistrzowską klasą w oszczędzaniu została klasa III, która zgromadziła 15 266, 34 zł. W tym roku szkolnym osiągnęliśmy sukces w oszczędzaniu, ponieważ łącznie uczniowie zgromadzili aż 46 447, 83 zł! Na tak małe środowisko jest to bardzo duża kwota, tym bardziej iż nie wszyscy rodzice pracują. Na zakończenie apelu uczennice kółka teatralnego „Promyk” przedstawiły inscenizację „Oszczędność i praca nas wszystkich wzbogaca” i „O tym jak Dyzio uczył się oszczędzać”, które szczególnie były kierowane do uczniów klas „0”, którzy w przyszłym roku szkolnym będą pasowani na członków SKO i również zaczną swoją przygodę z oszczędzaniem.

Witamy na stronie SP Wielki Komorsk © 2021
Skip to content