PODZIĘKOWANIE

podziekowania

W związku z rezygnacją z funkcji dyrektora szkoły składam serdeczne podziękowania dla: rodziców, nauczycieli, pracowników obsługi, uczniów oraz radnych, organizacji i stowarzyszeń z terenu gminy Warlubie.
Za okazywaną pomoc, życzliwość i przyjazną dłoń, która wspierała mnie w pracy podejmowanej dla dobra dzieci. Za dobre serce, które pochyla się nad tymi, którzy potrzebują pomocy, za wrażliwą duszę, która przynagla do czynienia dobra.

Z wyrazami szacunku
Mirosława Danielewicz

Witamy na stronie SP Wielki Komorsk © 2021
Skip to content