,,Pomocna dłoń”

Uczniowie naszej szkoły są pełni pasji i zaangażowania. Często kierują się wrażliwością, troską o drugiego człowieka. Chcąc nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie powstała specjalna grupa wolontariuszy (uczniów klas IV-VII) o nazwie „Pomocna dłoń”, których opiekunami są panie: M. Danielewicz, B. Piwowarczyk i K. Wylangowska.

Szkolny Wolontariat jest kołem zainteresowań działającym dla innych.

Naszym celem jest niesienie pomocy zgodnie z ideą, że tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwoju zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego. Podejmowana przez uczniów – wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na  rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjny i wychowawczy.

W ramach wolontariatu chcemy nieść pomoc przede wszystkim osobom z naszej miejscowości. Powstała grupa o nazwie „Pomocna dłoń” zdążyła już od września wziąć udział w akcji „Znicz” na cmentarzu w Komorsku (uczniowie pomagali w sprzątaniu grobów) , uczennice z klasy IV i VI a jeden raz w tygodniu w ramach akcji ,,Cała gmina czyta dzieciom” chodzą do przedszkola i czytają bajki, czwórka uczniów raz w tygodniu odwiedza samotną, starszą Panią i pomaga w różnych pracach codziennych, inna grupa pomaga woźnemu w zbiórce plastikowych nakrętek dla Oskara Szmelter. W najbliższym czasie szkolni wolontariusze będą przygotowywać zabawę andrzejkową, z której dochód przeznaczymy na zakup owoców, słodyczy dla dzieci z Domu Dziecka w Bąkowie w ramach akcji ,,I Ty możesz być św. Mikołajem”.

Witamy na stronie SP Wielki Komorsk © 2021
Skip to content