Powitanie wiosny

21 marca w naszej szkole społeczność uczniowska wraz z gronem pedagogicznym powitała wiosnę. Wszystkie klasy rozpoczęły dzień od wykonania pracy plastycznej o dowolnej tematyce wiosennej. Prace zostały później zaprezentowane niezależnemu jury i wywieszone przed szkołą. Konkurs rozstrzygnięto w dwóch kategoriach wiekowych, pierwsze miejsce ex aequo w kategorii klas I-III zajęły klasa I i II, natomiast w grupie wiekowej IV-VI pierwsze miejsce zajęły również ex aequo klasy V i VI. Po ogłoszeniu wyników cała szkoła pożegnała zimę i powitała wiosnę ze śpiewem na ustach poprzez symboliczne spalenie marzanny. Następnie przeszliśmy na salę gimnastyczną na konkurs karaoke zorganizowany przez opiekunki Samorządu Szkolnego. Do fantastycznej zabawy włączyły się wszystkie dzieci, ale i nauczyciele równie chętnie pośpiewali. Jury wyróżniło wielu wykonawców, w tym N. Chojnacką, N. Bartoś, A. Kaszubowską i J. Jaśniewską. Z okazji nadejścia wiosny został też ogłoszony konkurs na wiosenną parę, chłopcy przebierali się za panie wiosny, a dziewczynki za wiosennych panów. Pierwsze miejsce zajęli F. Szweda i J. Figurska z klasy V ex aequo z J. Wierzbowską i D. Gugałą z klasy I. Wszyscy miło i sympatycznie spędziliśmy czas, a za oknem wiosenne słoneczko nam przyświecało.

Witamy na stronie SP Wielki Komorsk © 2021
Skip to content