Projekt „Żona modna”

Na lekcjach języka polskiego uczniowie klasy siódmej realizowali projekt edukacyjny, utrwalając w ten sposób znajomość lektury obowiązkowej „Żona modna” Ignacego Krasickiego. Siódmoklasiści sami wybierali zadania, decydując, czy chcą zgłębiać wiedzę z zakresu tworzenia planów architektonicznych domów i ogrodów, zaproszeń stylizowanych na określony kierunek w sztuce, czy uczyć się trudnej sztuki tzw. promptowania, czyli formułowania poleceń w przemyślany sposób, aby sztuczna inteligencja (w tym przypadku chatbot Microsoft Copilot) wygenerowała obraz jak najlepiej odpowiadający naszej intencji.
Zachęcam do obejrzenia efektów ich pracy.
Anna Soja – nauczyciel języka polskiego
Witamy na stronie SP Wielki Komorsk © 2021
Skip to content