Przedszkolna książka kucharska

W mijającym roku szkolnym przedszkolaki z grupy A brały udział w innowacji pedagogicznej: „Mali kucharze”. Innowacja miała na celu zainteresowanie dzieci przyrządzaniem prostych posiłków, jako umiejętnością pożytecznie wykonywaną  w  życiu  codziennym; wdrażanie nawyku zdrowego odżywiania się  jako formy przeciwdziałania otyłości, stwarzanie dziecku możliwości do działania kulinarnego; wdrażanie podstaw racjonalnego odżywiania i higieny przyrządzania posiłków; czerpanie radości ze wspólnego przygotowywania posiłków, zdobywanie nowych doświadczeń za pomocą zmysłu smaku, zapachu i dotyku; rozwijanie samodzielności i umiejętności samoobsługowych. Raz w miesiącu dzieci przygotowywały wybrane danie. W czerwcu zakończyliśmy naszą innowację. Jako podsumowanie działalności dzieci powstała książka kucharska według przedszkolaków. Zachęcamy do skorzystania z przepisów i życzymy smacznego!

książka kucharska

Witamy na stronie SP Wielki Komorsk © 2021
Skip to content