REALIZACJA PROJEKTU UNICEF „WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA” W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W WIELKIM KOMORSKU

Szkoła Podstawowa w Wielkim Komorsku przystąpiła do IV edycji światowego projektu UNICEF „Wszystkie Kolory Świata”. Projekt wspiera Ambasador Dobrej Woli UNICEF Majka Jeżowska.

W ramach projektu zbierane były pieniądze na szczepionki dla dzieci z Angoli, by ograniczyć śmiertelność spowodowaną chorobami, takimi jak: cholera, odra, polio, gruźlica, żółta febra, tężec, krztusiec. Koordynatorem akcji w naszej szkole była Mirosława Danielewicz.

Uczestnicząc w akcji uświadamiamy dzieciom i młodzieży, że pomaganie może być przyjemne i może wiązać się z pozytywnymi emocjami, a ponadto, że dzięki ich zaangażowaniu można uratować życie dziecka.

W ramach akcji uczniowie przygotowywali specjalną, charytatywną laleczkę UNICEF, która potem została sprzedana, a za zebrane pieniądze zostaną zakupione szczepionki dla dzieci z Angoli.

Projekt ten w naszej szkole przebiegał etapami:

1. Planowanie

Na zajęciach komputerowych i plastyki dzieci wybierały kontynent, państwo, z którego ma pochodzić lalka, wybierały imiona, kolor skóry, jak będzie ubrana. Ustalały cechy charakterystyczne danej lalki, wymyślały jej zainteresowania.

2. Szycie lalek

Przy pomocy rodziców zostały uszyte lalki w oparciu o wykrój przesłany przez UNICEF, a potem uczniowie uzupełniali „akt urodzenia” laleczki – specjalny dokument, w którym umieszczali fotografię swojej laleczki, wpisywali dane personalne: imię, kraj pochodzenia, wiek, a także jej zainteresowania/hobby.

Zostało uszytych aż 46 pięknych, niepowtarzalnych lalek, każda innej narodowości, o różnych kolorach skóry, z uwzględnieniem cech charakterystycznych i kulturowych. Szycie lalek okazało się fantastyczną zabawą.

3. Organizacja Święta Lalek

Święto Lalek odbyło się w naszej szkole 5 grudnia 2016 roku. Na imprezie pojawiła się dyrektor Banku Spółdzielczego w Jeżewie p. Marzena Rycka, proboszcz z Wielkiego Komorska ksiądz Jerzy Dampc, lokalni przedsiębiorcy: p. Roman Leśniak, p. Krzysztof Błachnio, państwo Beata i Mirosław Cybula, p. Józef Wieczorek, p. Wiesław Elszkowski,  p. Zenon Ferenc oraz rodzice i mieszkańcy wsi. Dzieci prezentowały swoje piękne lalki, po czym następowała licytacja. Nasi goście głosowali również na najbardziej oryginalną lalkę, gdyż zostanie ona w późniejszym terminie wystawiona do konkursu internetowego. Nagrodą będzie koncert Majki Jeżowskiej w zwycięskiej szkole. Podczas licytacji zostały sprzedane wszystkie lalki. Dzięki hojności naszych gości zebraliśmy 3365 zł. Pieniądze te zostaną przekazane na konto UNICEF. W przygotowaniu poczęstunku wsparli nas Państwo Iwona i Łukasz Radzimowscy oraz Państwo Hanna i Jan Mazella.

Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom i społeczności lokalnej zaangażowanej w naszą akcję charytatywną, za pomoc w realizacji celów wychowawczych, kształtowania wśród dzieci postawy tolerancji i otwartości na inne kultury, pokazanie, że pomaganie może być nie tylko pożyteczne, ale także przyjemne. Wspólnie przyczyniliśmy się do poprawy losu wielu dzieci na świecie.

Witamy na stronie SP Wielki Komorsk © 2021
Skip to content