Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Wielki Komorsk, 24.08.2020

OGŁOSZENIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielkim Komorsku informuje, że rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się  1 września 2020 r. o godz. 900 na boisku trawiastym za szkołą.

Dzieci z Oddziału Przedszkolnego – rozpoczęcie roku o godzinie 1000 na boisku za szkołą.

Dowóz  w tym dniu będzie o godzinę później niż w dni nauki szkolnej (Krusze las – wyjazd 810) powrót – wyjazd ze szkoły ok. godziny 1010.

Proszę aby dzieciom z Oddziału Przedszkolnego oraz klas młodszych towarzyszył tylko 1 rodzic/opiekun prawny. Zarówno rodzice, jak i uczniowie zobowiązani są do posiadania maseczek.

Na stronie internetowej szkoły: www.spkomorsk.pl zamieszczone zostaną procedury bezpieczeństwa dotyczące organizacji zajęć w szkole. Wszelkie inne  informacje również będą zamieszczane na tej stronie.

Witamy na stronie SP Wielki Komorsk © 2021
Skip to content