X Ogólnopolski Konkurs Literacki dla uczniów klas 7-8 szkół  podstawowych

X Ogólnopolski Konkurs Literacki dla uczniów klas 7-8 szkół  podstawowych
LITERACKI SMS – POEZJA I PROZA NA 160 ZNAKÓW
pod hasłem: Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?
Patronat nad konkursem sprawują: Minister Edukacji Narodowej, Wojewoda Śląski, Starosta Lubliniecki
Konsultacje dotyczące konkursu – Anna Soja
Termin: do 29.02.2020 r.
Szczegółowe informacje na stronie:
http://literacki-sms.blogspot.com/2019/12/zaproszenie-do-konkursu-2020.html
Witamy na stronie SP Wielki Komorsk © 2021
Skip to content